Reportage, HHGS

Motvals på Handels

De har distanserat sig från övriga kårer och enligt kårordföranden Love Josefsson är HHGS universitets ”jobbigaste” kår. Hur blev det så?

Efter att ha sänkt volymen på den klassiska musiken som strömmar ur högtalarna slår sig kårordförande Love Josefsson ned vid konferensbordet. 

Till vänster om honom tronar Handelshögskolans i Göteborgs Studentkårs (HHGS) logotyp i guld och mörkblått mot den vita väggen. Strax intill står Viktor Holm, utbildningsansvarig, i full färd med att rita upp HHGS struktur på whiteboardtavlan – kåren på Handels skiljer sig nämligen från de övriga studentkårerna på flera sätt. Bland annat har de varken en kårfullmäktige eller en styrelse. 
– Innan hade HHGS både en styrelse och en direktion, då var det som en bolagsstruktur där kårordförande fungerade litegrann som en vd. Men 2015 valde dåvarande styrelse att avveckla sig själva, de tyckte att deras roll var överflödig. Nu motsvaras HHGS styrelse av det vi kallar för kårledning, som väljs genom ett kårval i november. Men vi har till skillnad från de andra kårerna fortfarande ingen kårfullmäktige, säger Love Josefsson och rättar till sin blå kavaj. 

Året innan, 2014, skedde något som gör att kåren på Handelshögskolan i dag skiljer sig än mer från de övriga studentkårerna: de valde att lämna paraplyorganisationen Göteborgs universitets studentkårer (Gus).

Samarbetsorganet Gus, som innan 2014 samlade alla studentkårerna vid Göteborgs universitet, arbetar med utbildningsbevakning och för exempelvis studenternas talan gentemot rektor och ledning vid regelbundna möten. Gus utser studentrepresentanter till alla centralt beslutande organ på universitetet.

De erbjuder också studentombud som gör regelbundna utredningar av studentfrågor och hjälper de studenter som ställs inför disciplinnämnden för exempelvis fusk. Men HHGS valde en egen väg. 
– Det var för att vi var oense med de andra kårerna angående hur pengarna skulle fördelas, vi tyckte att det var orimligt att universitetet bestämde det. Utredningen kom i alla fall fram till att pengarna först skulle fördelas mellan kårerna och att vi sinsemellan gemensamt skulle bestämma vad vi ville göra med den potten, säger Love. 

handels IMG 1545

Vad råder ni på HHGS era studenter att göra med till exempel just ärenden som fusk som annars behandlats av Gus?
– I första hand att komma till mig och så vidarebefordrar jag dem till vår kårjurist. Vi har anställt en egen eftersom vi inte anser att studentombuden som Gus har inte kan argumentera juridiskt. Jag sitter som ersättare i disciplinnämnden så jag kan inte hjälpa till då jag är jävig. Men jag var kårjurist förra året, säger Viktor.

Vad innebär det mer för er att inte vara med i Gus?
– Att vi har sämre möjlighet att representera i de centrala organen. Gus tillsätter de tre första platserna och vi får bara komma in där det finns fyra platser och hamnar ofta som reserv. Till exempel i universitetsstyrelsen, där har jag reservplatsen, säger Love. 

Kan era medlemmar förlora något på att HHGS distanserar sig från övriga universitetet?
– Nej, jag kan inte komma på någonting där vi som kår eller våra studenter förlorat på att vi inte samarbetar tätare med de andra. Och jag tror inte att studenterna efterfrågar mer samarbete heller. När vi pratar med de som går i korridorerna på Handels så gäller frågorna om kurser eller program på just Handels. Och av det som sker på Handelsnivå, där är vi alltid med och är förberedda. Vi tar det på superstort allvar, säger Love och fortsätter:

– Att vara representerade på de centrala organen är bra men det absolut viktigaste för oss är fakultetsstyrelsen på Handels, där berör allting våra medlemmar och de vi har hand om. Allt som tas upp där är relevant för oss. Och sen har vi tillgång till de två viktigaste centrala organen ändå: utbildningsnämnden och universitetsstyrelsen. 

Räcker det?
– Vi måste prioritera vår tid och att sitta i ytterligare tio organ tar många timmar. Sen måste det också finnas personer till alla poster och det ser vi att de övriga kårerna inte lyckas tillsätta folk till alla organ. Det gäller ju oss också men framförallt de andra som har förstatjing, säger Love.

Ytterligare en anledning till att studentkåren på Handelshögskolan lämnade Gus var en dispyt angående en kurs på juristprogrammet. Kursen var svår och innebar, enligt vissa studenter, för hög arbetsbelastning. Studenterna kontaktade Gus som enligt HHGS drev frågan för aggressivt.
– Vi visste att den här kursen var problematisk, det var inget nytt, men vi ville driva frågan från vårt håll. Men de lyssnade inte och vi kände att vi inte fick något stöd utan tvärtom var tvungna att även lägga tid på att tjafsa med Gus. Så ska det inte fungera, ett samarbetsorgan måste ge mer än vad det tar och till slut hotade vi med att hoppa av. Egentligen var deras vilja säkert god – de ville hjälpa studenterna som tyckte att kursen var dålig men att då kritisera hela kursen och indirekt hela programmet på det sättet tyckte inte vi var bra. Vi upplevde att de inte lyssnade på oss så då lämnade vi helt enkelt, säger Love. 
Han fortsätter:
– Sedan dess har Pam Fredman (före detta rektor, reds. anm) tjatat konstant om att vi ska gå med igen. 

Varför har hon gjort det tror du?
– Det har väl i huvudsak att göra med att det blir enklare för henne och universitetet att ha kontakt med en part i stället för flera olika när det rör kårfrågor. Dessutom tror vi att hon tycker att vi är lite mer kontroversiella och aggressiva än de andra kårerna. Om det i stället sköts via Gus kommer inte det aggressiva att synas lika mycket och det blir mer nedtonade och gulliga möten. 

Hur menar du?
– Det hade gjort hennes liv enklare om vi var med i Gus. Men vi ser det som vårt uppdrag att vara jobbiga mot våra motparter. Det kan vara företagspartners eller sponsorer, det spelar ingen roll – vi får aldrig glömma att vi jobbar för studenterna på Handels, inte oss själva. Om jag exempelvis sitter i ett möte hos en företagspartner och har i bakhuvudet att ”här vore det nice att jobba, det är bäst att jag är lite snäll” sker ju det på studenternas bekostnad. Det är jätteviktigt att våga gå på och att driva sina frågor, det ser jag som ett hälsotecken hos en studentkår!

Kan det göra att ni uppfattas som svåra att samarbeta med?
– Det hoppas jag inte. Snarare tvärtom, jag tror att det uppskattas av motparten. Vi är ju inte otrevliga utan respekterar varandras roller och vet var vi har varandra. Det är samma sak bland de olika föreningarna inom HHGS, gör någon förening något som stör en annan så kommer den att lacka och ryta ifrån. Det tycker jag bara är sunt. Och lite fint, faktiskt. 

HHGS


  • Antal medlemmar: Cirka 3 000 stycken.
  • Programföreningar: Sex stycken.
  • Arbetsmarknadsmässor: Tre stycken – Gadden, Rekon, Gaius.
  • Kårordförande: Love Josefsson.
  • Antal arvoderade inom kårledningen: Tre personer (kårordförande, utbildningsansvarig och ansvarig för externa relationer på heltid). Dessutom en arvoderad ekonomiansvarig som jobbar 50 procent.

 Läs mer om HHGS här.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.