What would you fight for? Vad skulle jag kämpa för?

Jag vill att fler studenter ska ha möjlighet och förstå vikten av att åka på utbyte, jag vill också att de internationella studenter som kommer hit ska bli väl omhändertagna och välkomnade. Och det är givetvis inte det enda internationalisering handlar om. Det handlar också om att varje program, varje kurs bör ha ett internationellt perspektiv för att ge studenterna möjligheten att skapa sig en förståelse för andra kulturer, ge andra perspektiv och idéer. I slutändan är detta en fråga om utbildningskvalitet och det räcker inte med att en kurs ges på engelska för att den ska genomsyras av ett internationellt perspektiv. Som lärosäte behöver vi ha gemensam förståelse, tydliga strategier och klara krav på hur vi ska uppnå en god internationalisering.

Vi behöver ge lärarna de pedagogiska förutsättningar som krävs för att kunna undervisa på engelska och även ge studenterna förutsättningar att ta till sig den kunskapen. För det ger både studenter och lärare en ny dimension av kunskap och leder till högre utbildningskvalitet men även en mer användbar utbildning.

Vi vill att alla studenter ska inkluderas i påverkansarbetet. Vi behöver ge de internationella studenter som kommer hit goda möjligheter att utöva studentinflytande. De ser på vårt universitet med färska ögon och har med sig andra perspektiv och erfarenheter. För att Göteborgs universitet ska bli ett internationellt universitet behöver internationella perspektiv beaktas och tas tillvara på.

I dagsläget finns det flera saker som försvårar internationaliseringsarbetet. Det faktum att vi har avgift för tredjelandsstudenter som vill studera i Sverige, att informationen ut till studenterna är bristfällig och svårtillgänglig och att många inte förstår vikten av det internationella perspektivet i högre utbildning. En högre utbildning som inte uppfyller detta kan leda till bristande kulturell kompetens och sämre kännedom om andra människors tankesätt. Så låt oss tillsammans kämpa för att Göteborgs universitet ska ha så god utbildningskvalitet som möjligt med ett tydligt internationellt perspektiv!

Ellinor Alvesson,
ordförande Göteborgs universitets studentkårer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.