Dags att vakna

Vi befinner oss i en turbulent tid. Samtidigt som 60 miljoner människor, varav 28 miljoner barn, är på flykt har världen aldrig varit bättre. Fler barn än någonsin går i skolan och ändå berövas så många en trygg uppväxt. Vi har precis skrivit på Paris-avtalet, världens största klimatavtal, ändå har aldrig våra barns framtid på den här planeten varit mer osäker.

De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, är FN:s senaste redskap för att bekämpa de orättvisor och problem som finns i världen. Framtaget av FN:s samtliga 193 medlemsstater tillsammans med omfattande konsultering av näringsliv och civilsamhälle för att utvecklingen skall bli global. Det innebär att vi i Sverige har lika stort ansvar och potential att utvecklas som resten av världen.

Sverige är ett av de länder som inte ratificerat det senaste tilläggsprotokollet till FN:s barnkonvention. Tilläget ger barn rätt att överklaga direkt till FN:s barnrättskommité när deras rättigheter kränks. Costa Rica, ett av de land som redan ratificerat tilläggsprotokollet, bedriver nu en omfattande kampanj under titeln “Wake up, suecos”. Syftet är att få riksdagen att ge barnen i Sverige samma rättigheter som i Costa Rica.

Med tusentals barn som lever under osäkra förhållanden, där de inte vet om de kommer få stanna i Sverige eller skickas tillbaka till länderna de flytt från, behövs en sådan här rättighet mer än någonsin. För att skydda dessa barns rätt till utbildning, tillfredsställande levnadsstandard och bästa uppnåeliga hälsa. Tre punkter tagna ur FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna.

I de globala målen för hållbar utveckling formuleras ett av delmålen så här: “Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla”. Det kan knappt bli tydligare än så vad Sveriges riksdag måste göra: Godkänn tilläggsprotokoll 3 i FN:s barnkonvention och ge barnen i Sverige samma rätt att påverka sina liv som barnen i Costa Rica!

/Anna Skoog, Isaac Mintz & Lowe Smith Jonsson Ambassadörer för de globala målen åt Svenska FN-förbundet. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.