Per Aronsson Riksstyrelseledamot, Liberala Studenter och Karin Hermansson, Vice ordförande Liberala Studenter Göteborg. Foto: Privat.

Sveriges högskolor – statens ekonomiska livboj?

Per Aronsson och Karin Hermansson från Liberala Studenter anser att ett av landets största fastighetsbolag, statliga Akademiska hus, bör privatiseras. De vänder sig emot att staten, genom fastighetsbolaget, tjänar pengar på Sveriges högskolor.


Förra året behövde regeringen få loss pengar. Vad som gjordes var att skriva upp värdet på Akademiska hus fastigheter. Detta minskade soliditen i bolaget och gjorde så regeringen kunde få loss 6,5 miljarder via en extra utdelning för Akademiska hus. Pengarna gick ner i fickan till Akademiska hus ägare, nämligen svenska staten. Hur stämmer Akademiska hus agerande överens med uppdraget att stärka Sverige som kunskapsnation när de använder Sveriges högskolor som en ekonomisk livboj för att täcka upp när regeringen har slösat med våra skattekronor?

Vidare är det viktigt att hålla i åtanke att lokaler som används av högskolor utgör en helt egen marknad som inte är jämförbar med marknaden för varken företagslokaler eller bostäder. När ett företag som äger en övervägande andel av den relevanta marknaden säger sig ha marknadsmässiga priser finns det en betydande risk för att priserna i själva verket är anpassade efter vad företaget själva anser vara rimliga. Det är något som Liberala Studenter anser vara ohållbart över tid och som i framtiden riskerar att urholka idén med marknadsmässiga priser.

Akademiska hus ska ha heder för att de bemöter kritik mot dem (Dagens samhälle, 2015). Däremot verkar de vilja få det till att de besitter en unik kunskap om högskolors behov. Ingen vet väl behovet bättre än högskolorna själva? Liberala studenter anser att det vore förnuftigt att på sikt verka för att Akademiska hus i sin nuvarande form avskaffas och istället låta marknaden tillgodose eventuella behov som uppkommer. Akademiska hus påpekar i samma text att det finns över 300 andra företag så varför behövs det ett statligt alternativ när det finns så många privata?

Finns det inget positivt med Akademiska hus då? Jo, absolut! Det vore intellektuellt ohederligt att påstå annat. Många av högskolorna anser säkerligen att hyra lokaler av ett specialiserat företag är en eftertraktad lösning då det kan vara svårt och dyrt att bygga upp en fastighetsförvaltningskompetens. Det går också att argumentera för att fastighetsförvaltning inte ingår i högskolornas uppdrag. Trots rimliga argument så finns det inget som säger att företaget måste vara statligt ägt eller att det finns ett egenvärde i statligt ägande. Det kan lika gärna vara ett privat företag som tillgodoser behovet.

Vidare finns det även ett argument till för Akademiska hus som Liberala studenter är medvetna om, nämligen att det kan finnas stordriftsfördelar med Akademiska hus nuvarande form.  Det är fullt möjligt att en stor aktör kan erbjuda mer fördelaktiga hyror än en liten aktör till följd av en större produktion. Detta är jättebra eftersom det handlar om våra gemensamma skattemedel och är säkerligen inget som gör någon på Finansdepartementet eller Utbildningsdepartementet ledsen.  Stordriftsfördelar när det handlar om offentliga medel är inget som Liberala studenter är motståndare till. Men stordriftsfördelar är inget som är unikt för statliga bolag. Samma gäller även för privata. Dessutom kan det finnas stordriftsnackdelar till exempel kan en större organisation kräva ökad administration och det innebär fler statligt anställda som kostar mer skattemedel.

När fördelarna med Akademiska hus vägs mot nackdelarna anser Liberala studenter att skälen för avskaffande av Akademiska hus i sin nuvarande form på sikt väger tyngre än att fortsätta vurma om statliga aktiebolag. Staten ska varken driva företag eller använda Sveriges högskolor som en ekonomisk livboj.

Per Aronsson, 
Riksstyrelseledamot, Liberala Studenter
Karin Hermansson, 
Vice ordförande Liberala Studenter Göteborg

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.