Jennie Nyberg, Fanny Sannerud och Andreas Jonasson från Fossil free GU

Göteborgs universitet - stå för era klimatlöften!

I vintras lovade Göteborgs universitet att ställa krav på fossilfria investeringar. I den nya placeringspolicyn finns inga sådana krav. Nu rasar vi, studenter som i över två års tid har engagerat oss för att GU ska utesluta fossila investeringar, inför detta.

Vårt universitet lovade oss en sak men tänker uppenbarligen inte hålla sitt löfte. Det är katastrof, inte bara för oss utan för alla som önskar sätta stopp för klimatförändringar! Vi kräver därför att GU håller vad de lovat och tydligt exkluderar fossilindustrin från sina investeringar.

Vårt universitet måste, precis som Stockholms universitet och Chalmers redan gjort, ta ett moraliskt ställningstagande mot fossilindustrin. Vi vill att GU divesterar helt från kol, olja och gas. GU har lovat att ställa krav på fossilfria investeringar i nästa upphandling av fondförvaltare, trots det saknar den nya placeringspolicyn sådana krav. Endast det diffusa “Göteborgs universitet uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot och har därför en restriktiv syn på placeringar i företag vars verksamhet direkt eller indirekt leder till ökade CO2 utsläpp. Det är önskvärt att investeringar inte sker i primärproducenter av fossil energi.” berör ämnet.

Göteborgs universitet och Fondstyrelsen sviker därför sitt löfte, den nuvarande skrivelsen gör det fullt möjligt att investera i fossilbolag och hela poängen går därmed förlorad. Vad vi vill se, och det vi har blivit lovade, är ett tydligt avståndstagande. En formulering som “Det är önskvärt…” betyder i verkligheten ingenting och lämnar stor utrymme för tolkning.

För att stoppa skenande klimatförändringar måste 80% av världens kol, olje och gasreserver stanna i marken. Därför är det inte förenligt att GU fortsätter att placera pengar i de företag som gör allt för att gräva efter mer. Fossilindustrin har idag enorm makt och inflytande över den globala klimatpolitiken. Genom att divestera kan vi göra tydliga markeringar att fossilindustrin inte är framtiden och rucka på dess maktposition.

Är Göteborgs universitet seriösa med att vara ett universitet i framkant i hållbarhetsarbete måste de genast ändra placeringspolicyn. Vi kräver att Göteborgs universitet står fast vid det löfte de gav oss och utesluter fossilindustrin.

ANDREAS JONSSON
FANNY SANNERUD
JENNIE NYBERG
FRÅN FOSSIL FREE GU

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.