Studenter och familjer kan se ut lite hur som helst

Lina Söderström, chefredaktör Spionen.Lina Söderström, chefredaktör Spionen.Vad är en familj? Den frågan ställer vi oss i det här numret av Spionen. Och visst är det en intressant fråga. Inget ämne väcker så mycket känslor som just familjen.
Vi har alla en bild av hur en familj ska vara, vilka som ska ingå i den, hur den ska fungera, i vilken ålder en viss typ av familjekonstellation ska bytas ut mot en annan. Få saker ger oss så mycket ångest som familjen; frånvaron av den, närvaron av den, längtan efter den, svårigheten att leva med den.

Det är också få saker som vi fascineras av lika mycket som andras familjeliv. Vi utvärderar, granskar och kommenterar vem någon lever med, om någon skaffar barn tidigt eller sent, om en relation tar slut eller hur den inleds, om någon väljer att leva med vänner, med en person av samma kön, ensam eller i storfamilj.
Vi har alltid en åsikt. Och kanske är det inte så konstigt, familjen är bland det viktigaste vi har. Men det blir ett problem ifall vi inte kan se bortom den där bilden av hur vi tycker att en familj borde se ut. För den bilden stämmer sällan överens med verkligheten.
Det vill vi visa i det här numret av Spionen. Här möter vi studenter som lever i kärnfamilj, med kompisar, som singel, med någon av samma kön, ensam med barn, i flera relationer. Läs om dem och slappna av. Ta en titt omkring dig och fundera på vem du ser som din familj. Kom ihåg, en familj är inte nödvändigtvis mamma-pappa-barn. Och skulle den råka se ut så idag kan den se annorlunda ut imorgon.

En annan bild som sitter nästan lika djupt som våra idéer om familjen är bilden av studenten som ung och ensamstående, på väg ut i arbetslivet med livet framför sig, utan ansvar för någon annan än sig själv. Den bilden tycks inte gå att tvätta bort, trots att statistiken talar sitt tydliga språk. Var femte student har barn, en fjärdedel är över 30 år, och många börjar
studera efter att ha varit ute i arbetslivet. Trots det innefattas inte studenter i socialförsäkringssystemet.

Blir du sjuk har du 30 dagars
karenstid innan studiemedlet börjar skrivas av. Om du pluggar och för­sörjer dig på något annat sätt än genom att ta studielån får du ingen ersättning överhuvudtaget. Du kan inte bli deltidssjukskriven. För att få behålla din sjukpenninggrundande inkomst om du har jobbat innan du började studera måste du ta
studiemedel. Annars får du klara dig på 180 kr om dagen ifall du exempelvis skulle få barn under studietiden. Blir du gravid har du inte rätt till graviditets­peng, och skulle ditt barn bli sjukt blir det även då 30 dagars karenstid.

Det sociala trygghetssystemet för studenter som blir sjuka, får barn eller blir arbetslösa är ett ihoprafsat lappverk anpassat för en tid och en student som inte längre finns. Det är alla instanser medvetna om – det finns till och med en politisk enighet om att det inte ska se ut så här. Trots det händer det inget. För åttonde året i rad ger Saco studentråd ut sin rapport "Utbildning straffbart". Under de åren har det passerat två studiesociala utredningar, som inte lett till några som helst resultat.
Just nu pågår en parlamentariskt sammansatt socialförsäkrings­utredning. Vi får alla hoppas att den kommer att leda till en förändring.

LINA SÖDERSTRÖM

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.