När förövaren blir domare och domstol

Lina Söderström, chefredaktör den Götheborgske SpionenOavsett om du läst Spionen tidigare, eller om det är första gången du får tidningen i din hand: Välkommen till nya Spionen! Spionen har fått en ny form, och det är vi väldigt glada för. Hoppas du också kommer att uppskatta tid­ningens nya utseende.
I Spionen hittar du nyheterna som kommer att påverka din studie­tid. Och förhoppningsvis, om vi gör vårt jobb rätt, kommer vi att ge dig tillräcklig kunskap för att du ska kunna engagera dig, påverka och höja din röst ifall du anser att något är fel. Spionen är fortfarande det enda mediet vars huvudsakliga uppgift är att bevaka Göteborgs universitet, för din och alla andra studenters räkning.

I det här numret skriver vi om universitetets studieregelkommitté som riskerar att läggas ner. Det låter kanske inte som någon omvälvande nyhet, men tro mig, den är oerhört viktig för dig som student vid Göteborgs universitet. Om studie­regelkommittén avskaffas innebär det att du inte kommer att ha någon oberoende instans att vända dig till om du anser att din institution bryter mot reglerna. Reglerna ska istället uttolkas av lärare, prefekt och dekan, som ska behandla och avgöra frågan internt.
Det innebär alltså att de personer som i det här fallet kanske är förövare även får rollen av domare och domstol. Det är inte vad jag kallar rättssäkert.

Visst kan man hoppas att studenter, lärare och institution ska komma överens. Men jag har arbetat tillräckligt länge på Spionen för att veta att så inte alltid är fallet. Det händer att studenter och lärare har olika åsikter om vad som är okej. Det händer till och med att studenter råkar riktigt illa ut. Och alltför ofta brukar då institutions- och fakultets­ledning ställa sig på de anställdas, sina kollegors, sida. För studenterna vid Göteborgs universitet är det inte färre oberoende organ som behövs, utan fler.

Vissa delar av universitetet har länge fört en intensiv kamp mot både studieregelkommittén och mot regelsamlingen. Huvudargumentet är att reglerna gör det svårt att prova nya former för undervisning och examination. Och visst, så kan det säkert vara. Men en enskild students rättigheter måste få företräde framför ett nyskapande kursupplägg. Det anser jag är en självklarhet.

Regelsamlingen innehåller dess­utom regler som borde vara så själv­skrivna att de i det närmaste faller under kategorin hyfs och god ton. Som att studenter ska få sitt schema senast två veckor innan kursstart, eller få tillbaka sin rättade tenta i rimlig tid. Trots det är det långt ifrån alltid dessa regler följs. Och då är det till studieregelkommittén du som studen har kunnat vända dig.
Förslaget om att avskaffa studie­regelkommittén har inte förankrats hos studenternas representanter. Det är ett kuppartat sätt att driva igenom en förändring, en taktik som påminner om hur de tidigare institutionsstyrelserna plötsligt förvandlades till rådgivande ­organ i universitetets nya organisation.
I båda fallen har förslagen formulerats bakom ryggen på studenternas representanter. I båda fallen handlar det om en försämring för dig som student. I båda fallen hänvisar universitetets ledning till den så kallade linjen, där mer makt ska samlas hos lärare, prefekter och dekaner.

Göteborgs universitet ska organiseras om. Med det kommer förändringar. Men det är sorgligt när universitetet använder omorganisationen till att minska studenternas inflytande och rättssäkerhet.

LINA SÖDERSTRÖM

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.