Studenter ska leva i en konstant kris


Stefan Mathisson, redaktör
Stefan Mathisson, redaktör
Man lever lite knapert under studietiden, men det får man igen senare"
Ja, och det som inte dödar dig gör dig starkare. Bra citat. Sämre i verkligheten. Nära-döden upplevelser leder sällan till något bra, snarare tvärtom. Men utbildningsminister Jan Björklund gör sitt bästa för att förpassa högre studier till någon slags krisperiod i människors liv. En period som dessutom ska genomlidas i superfart. Lika ogenerat säger Jan Björklund (till tågtidningen Kupé som även är källan till ovanstående citat) att studenter även måste räkna med att jobba extra under sin studietid.
Anmärkningsvärda åsikter för en utbildnings­minister. De slår liksom undan grunden för för hela studiemedelsystemet.

Och visst är det svårt att se hur det hela ska gå ihop. För samtidigt som Björklund strävar mot en snabbare genomströmning inom den högre utbildningen så ska studenter under rådande studiemedel­situation få mindre tid att ägna sig åt studier (för trots heltidsstudier förväntas de ju även jobba).
Till råga på allt ska kvalitén på våra utbildningar sedan mätas genom studenternas examinerade resultat, en kvalitetsmätning som ska stå som grund för anslagen till respektive universitet och högskola. Bättre kvalitet = mer pengar = fler utbildningar av den "vinnande" modellen.{pullquote}Vill vi ha sönderstressade människor som gett allt redan före sin debut i arbetslivet? Vill vi ha ytliga utbildningar som främjar resultat före utveckling?{/pullquote}

Några frågor som måste ställas: Vill vi ha sönderstressade människor som gett allt redan före sin debut i arbetslivet? Vill vi ha ytliga utbildningar som främjar resultat före utveckling (för studentens utveckling mäts inte vid kvalitetsgranskningarna idag)? Vill vi ha uppgivna lärare som tvingas arbeta med effektiva prov istället för genomtänkta seminarier som förmodligen förbereder studenter för arbetslivet på ett bättre sätt?

Det finns givetvis en ironi i det här. Den Björklundska studenten, den i konstant kris, kommer ut på en arbetsmarknad som även den befinner sig i ett slags krisläge: diffusa anställningar där snabbt in, snabbt ut gäller, fina ytor går före djup och förståelse, kvalitet mäts i tid och pengar, elitskolor får monopol på attraktiva utbildningar utan att behöva störas av avvikelser i form av orginalitet och andra besvärligheter. På så sätt är dagens utbildnings­politik logisk – den verkar i en slags självuppfyllande profetia. Den bidrar till att göra krisen till ett normaltillstånd.

I det här numret av Spionen uppmärksammar vi att den psykiska stressen och antalet depressioner bland studenter på GU ökar. Särskilt märkbart är det bland läkar- jurist och socionomstudenter.
Vi tittar även närmare på ytterligare ett ämne som inte sällan orsakar stress. Tema för detta nummer är miljön och vägarna till ett hållbart samhälle. Vi besöker Emelie som kan konsten att odla sin egen trädgård – hemma i lägenheten. Vi möter forskaren som söker det konstgjorda köttets gåta. Och vi avslöjar att rektor Pam Fredman tar flyget istället för tåget, helt i strid med GU:s egna miljöplicy.
Mycket nöje!

stefan mathisson
redaktör

Och du, glöm inte att kolla våra nya kultursidor som görs i samarbete med magasinet Avant.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.