Ingenting för en barrikadist

 

Stefan Mathisson, redaktör Den Götheborgske Spionen
Stefan Mathisson, redaktör Den Götheborgske Spionen
Förr om åren var kårpolitiken i centrum för Spionens bevakning. Inte så konstigt kanske. Slagorden haglade och debatterna var heta, för att inte säga hetsiga. Det kunde röra sig om allt mellan kårens roll i världen genom stöd för olika grupperingar till rena strukturfrågor; ska kåren vara toppstyrd eller ska den vara platt som en pannkaka. Det var vänster mot höger, kanske i större utsträckning än inom rikspolitiken, och när en gruppering var stark mobiliserade det andra lägret ett motstånd som var än mer högljutt. Allt för att få mandat att driva sin politik gentemot universitetet. Och mitt i allt detta stod Spionens reportrar och refererade.

 

För några år sedan talade jag med Erik Blix, chefredaktör för Spionen i början av åttiotalet – en tid då kårpolitik var brännhet. När han funderade lite på vad Spionen skrev om på hans tid och tittade i de gamla läggen utbrast han: "Herregud, vi var ju stenhårda mot politikerna. Men å andra sidan, de var ganska hetsiga själva. Så här i efterhand undrar jag om gemene student var så intresserad av kårpolitiken. Men det var väldigt kul att skriva om".

Det har hänt väldigt mycket sedan Erik Blix tid. Både inom samhället i stort och i synnerhet inom kårerna vid GU. Från att ha varit bubblande politiska smältdeglar under 60-70-80-talen så är dagens kårer mer färdiggräddade organisationer. Inte helt oproblematiskt. "Kåren lider av ett ett politiskt underskott" som juriststudenten Tormod Otter Johansson konstaterar på debattsidorna i det här numret av Spionen.

Å andra sidan, det här kanske är en oundviklig utveckling. Särskilt som universitetet är en, och nu tar jag till en underdrift, mycket trög organistaion att förändra. Allt tar tid och det är inte ofta som dagens studentrepresentanter ser frukterna av sitt arbete, utan det är något som nästa, eller näst-nästa studentgeneration får uppleva. Ingenting för en ung arg barrikadist, med andra ord.

Problemet med den här utvecklingen är att intresset för kårpolitik är i det närmaste noll bland studenter idag. Och valdeltagandet i kårvalen kan mätas i promille, för den som vill hårdvinkla lite.
Men vill vi ha det så? Hur skulle det vara om kårpolitiken var lika het som på Erik Blix tid? Skulle bostadssituationen för studenter se annorlunda ut om studenternas representanter exploderade av politisk passion i debatten med de som bestämmer? Skulle studiemedlet vara mer anpassat efter verkligheten? Skulle utbildningen se annorunda ut?

stefan mathisson
redaktör

{niftybox width=50%, float=right, textalign=left}

Läs fler artiklar här:


{/niftybox}

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.