Juridiska institutuionen måste också följa reglerna

linaledarbild_32
Lina Söderström, chefredaktör
"Kursen är under uppmärksamhet". Så säger en av juristerna på Högskoleverket när Spionen ställer frågor om Civilrätt II, en av kurserna på juristprogrammet. Det är ett milt sätt att uttrycka det. Det här är fjärde gången Högskoleverket fått ta emot anmälningar mot Civilrätt II och dess upplägg. Tredje året i rad som Spionen skriver om kursen som både älskas och hatas av studenterna på jurist­programmet.

För få omtentor, för kort tid mellan tenta och omtenta, krav på att man ska gå om kursen om man blir underkänd, en tenta som varar i 15 timmar, hot om avstängning ifall man misslyckas för många gånger... Listan över kritik mot Civilrätt II kan göras lång. Vid ett flertal tillfällen har kursen varit uppe i Studie­regelskommittén, där man behandlar brott mot Regelsamlingen. Kritiken har lett till att kursplanen har gjorts om. Men det har uppenbarligen inte räckt. Anmälningarna till både Högskoleverket och rektor fortsätter ramla in.

Frågan man som utomstående ställer sig är hur länge det ska få hålla på så här. Hur länge kan Göteborgs universitet ge en kurs som varje år genererar frågor, anmälningar och uppenbart olyckliga studenter? De ansvariga för kursen har tidigare pekat på positiva kursvärderingar, och många studenter menar att det här är den del av utbildningen som de har lärt sig allra mest av. Samtidigt vittnar även de som är nöjda om ett tufft klimat, en tung arbetsbörda och ett överhängande hot om att bli utslagen.
Vid Göteborgs universitet finns regler som ska följas. Studenterna är skyldiga att följa reglerna, men det är även kursansvariga, institution och ­fakultet. Man kan inte bara strunta i att följa ­reglerna om de inte passar. Det borde i synnerhet ­juridiska institutionen veta.

Det är bra att ni studenter reagerar. Att ni anmäler och riktar kritik mot sådant som inte är bra. Och det gäller inte bara på universitetet. I det här numret av Spionen skriver vi om Markus som fick tillbaka den överhyra han betalat när han hyrt en lägenhet i andra hand. Vi skriver även om Sandra Johansson som inte gav upp drömmen om att bli journalist när hennes lärare vägrade rätta hennes tenta innan sista anmälningsdag, utan åkte hem till läraren för att få ett påskrivet intyg.

Vi har även en avdelning i tidningen som riktar sig speciellt till dig som är ny student. Här kan du läsa om hur det är att komma ny till en grupp, hur du pluggar på bästa sätt, och vad som finns i dina medstudenters matlådor. För allra första gången har vi även en sida på engelska för internationella ­studenter och en anslagstavla med smått och gott och plats för radannonser.
Så välkomna till en ny termin och ett nytt läsår med Spionen!

lina söderström
chefredaktör

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.