Lyssna på de som vet, Jan Björklund!

Utbildningsminister Jan Björklund bör lyssna på remissinstanserna inom högskolesektorn.
Utbildningsminister Jan Björklund bör lyssna på remissinstanserna inom högskolesektorn.
Det är inte för inte som åsikterna om vår nye utbildningsminister går brett isär. För nog har han som utbildningsminister väckt uppmärksamhet inom skolpolitiken, med sin militära bakgrund, rustad till tänderna med begrepp som flumskola, ordning-och-reda-i-klassrummet-retorik och en och annan het debatt om niqabens vara eller icke vara i skolan.

Frågan är nu hur Jan Björklund kommer att påverka högskolepolitiken och vardagen för studenter i Sverige?

För samtidigt som Jan Björklund får förnyat förtroende att leda utbildnings­departementet så försvinner den renodlade ministerposten för högskole- och forskningsfrågor. Björklund ska helt enkelt klara såväl grund- och gymnasieskolan och högskolan. Två områden med vitt skilda problem. Och väldigt olika möjligheter.

Är det här ett sätt för regeringen att prioritera ner den högre utbildningen? Vem vet? Framtiden får utvisa.
Men en sak hoppas vi på: att Jan Björklund och Nyamko Sabuni (som kommer att anvara för studiestödet) låter sin politik föregås av någorlunda genomtänkta förslag. Deras föregångare inom Alliansens högkolepolitik (Lars Leijonborg och Tobias Krantz) har nämligen varit dåliga föredömen.

Några exempel:

I våras införde regeringen nya antagningsregler med meritpoäng för unga sökanden. Regeringen ville få in fler unga studerande i högskolan genom att låta sökande med betyg efter 2003 få bonuspoäng vid antagningen. På vissa utbildningar blev det i praktiken omöjligt för äldre sökande att komma in. Resultat: universiteten anmäls till DO för diskriminering, något som flera remissinstanser påpekade skulle hända, men som regeringen helt enkelt struntade i. Först efteråt vill man se över de nya reglerna.

Och när kårobligatoriet togs bort i somras ansåg både regeringens egen utredare och flera remissinstanser att avskaffandet var oansvarigt och framför allt underfinansierat. Resultat: studentrepresentationen vid universitetet är inte längre oberoende utan finansieras till stora delar av universiteten själva. Dessutom tas pengarna från grundutbildningen, något vi skriver om i det här numret av Spionen.

Och så slutligen det nya kvalitetsutvärderingssystemet där universitet och högskolor ska rangordnas och premieras ekonomiskt utifrån studenternas resultat. Remissinstanser, i synnerhet Högskoleverket, varnade för ett orättvist system där exempelvis utbildningsprocessen inte utvärderas. Regeringen gick emot Högskoleverket, och dess chef Anders Flodström avgick i protest. Nu ska systemets sjösättas ändå. Vad konsekvenserna blir, vet nog ingen. Oroväckande? Ja.

Hade blivit lugnare

Man kan tycka vad man vill om politiken bakom dessa beslut. Givetvis vill Alliansen driva på en förändring, det vore konstigt annars. Men det är inte politiken i sig som skapat problemen, utan denna envisa ovilja att lyssna på remissinstanser, i synnerhet de som verkar inom högskolesektorn. Hade detta gjorts skulle nog livet varit mycket lugnare på universiteten idag och de som jobbar här kunde koncentera sig på utbildning istället för lagtolkningar.

Så uppmaningen till Jan Björklund o co är: Lyssna på de som påverkas av politiken och lyssna framför allt på de som ska verkställa den. Och gör det gärna innan besluten fattas. På det viset kanske vi slipper en politik som slår blint åt oväntade håll, drabbar studenter och organisationer på de mest konstiga sätt och leder till onödig oro i alla led. Först då kanske vi får se en politik som är åtminstone begriplig och inte som hitills: smått flummig.

stefan mathisson
redaktör

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.