Spionens uppgift är inte att skildra en majoritets uppfattning. Spionens roll är att stå på studenternas sida, oavsett om det handlar om ett studentkollektiv eller en enskild individ. Därför räcker det med att en enda student har råkat illa ut eller vittnar om kränkningar och trakasserier för att vi ska skriva om det. Foto: Stefan Mathisson

Det räcker med en enda kränkt student

Kerai på juristutbildningen är en kurs som Spionen rapporterat mycket om. Artiklarna har väckt många känslor, framför allt bland jurist­studenterna, och vi har även fått kritik för vår rapportering av bland andra studentkåren HHGS. Här svarar jag på en del av synpunkterna.

Först och främst: Spionens uppgift är inte att skildra en majoritets uppfattning. Spionens roll är att stå på studenternas sida, oavsett om det handlar om ett studentkollektiv eller en enskild individ. Därför räcker det med att en enda student har råkat illa ut eller vittnar om kränkningar och trakasserier för att vi ska skriva om det.

Många kritiserar kerai

I fallet Kerai är det dock inte ett fåtal studenter som har pekat på  problem, oavsett vad kurs- och fakultetsledningen, studentkåren HHGS och Juridiska föreningen än påstår. Det är många studenter, under många år som berättat om liknande upplevelser, i anmälningar, i brev, i kommentarer på spionen.se.
Vi är medvetna om att andra studenter är nöjda med kursen, och det har vi även nämnt vid ett flertal tillfällen. Men faktum kvarstår: oavsett hur många det är som är nöjda med kursen Kerai ursäktar det inte det faktum att studenter gång på gång vittnar om en helt oacceptabel behandling.

Göteborgs universitet är en myndighet. Spionens huvudsakliga uppdrag är att granska universitetet. I det arbetet ligger bland annat att skriva om anmälningar som exempelvis studenter eller studentombud riktar mot universitetet.  
När vi skriver om en anmälan intervjuar vi den som står bakom anmälan eller dennes ombud, samt den som anklagelserna riktar sig mot. Det kan även hända att vi pratar med andra instanser, exempelvis studentkåren eller Universitetskanslersämbetet. Vi går dock INTE ut och gör en enkät för att se vad majoriteten studenter anser. Den typen av kursutvärderingar är kursledningens uppdrag att göra, inte Spionens.

HHGS uttalade sig inte

För artiklarna om Kerai har vi sökt både Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS) och Juridiska föreningen. HHGS valde att inte uttala sig, och Juridiska Föreningen svarade inte på våra samtal. Men även utan deras synpunkter anser vi att vi uppfyllt alla krav som man kan ställa på en korrekt bevakning enligt god journalistisk sed. Vi har intervjuat de som i det här fallet företräder de drabbade studenterna, vi har även givit den anklagades sida, institution och fakultet, möjlighet att besvara kritiken.

När det gäller vem som har mandat att företräda studenter tycker jag att både HHGS och Juridiska föreningen har en mycket underlig syn. Göteborgs universitets studentkårer är ett samarbetsorgan som består av de fyra kårerna på Göteborgs universitet. GUS presidium är valt för att representera alla kårerna, i förlängningen samtliga studenter vid Göteborgs universitet. De två studentombuden vid GUS är anställda av universitetet för att företräda studenter som råkat illa ut, oavsett vilket fakultet de tillhör.
Att varken GUS eller studentombuden skulle ha mandat att företräda studenter vid Handelshögskolan eller juridiska institutionen låter därför mycket underligt i mina öron. Fram till dess att kårerna valt att organisera sig på något annat sätt kommer Spionen att betrakta GUS som studenternas främsta företrädare vid Göteborgs universitet. Det om något är att respektera studenternas demokratiska organisering.

HHGS och JF:s debattartiklar:
Brister i Spionens rapportering om Kerai
Bilden som förmedlats är felaktig

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.