GUS styrelse borde sluta stoppa huvudet i sanden

Studenter har rätt att utse representanter i många viktiga nämnder och organ vid Göteborgs universitet. Men inför nästa år gapar hälften av platserna tomma. Bland annat saknar studenterna helt representanter i disciplinnämnden, det organ som ska avgöra framtiden för de studenter som anklagats för fusk. Även i den nya beredningsgruppen för avvikande av studieregler, dit man kan vända sig ifall universitetet bryter mot sina egna regler, saknas en av två representanter.

Det här är allvarligt på så många sätt. Först och främst innebär det givetvis att nämnder och organ går miste om ett viktigt perspektiv. Utan studentrepresentanter finns det ingen som kan föra fram studenternas röst och peka på vad ett förslag eller ett beslut innebär för studentgruppen. Det är ofta studentrepresentanterna som vågar vara obekväma, ifrågasätta och ställa krav.

Dessutom sänder de tomma platserna ut helt fel signaler till GU. Studenternas rätt att sitta med i viktiga nämnder och organ är ett resultat av studentkårernas kamp genom åren. Om inte dessa platser fylls signalerar det att studenterna inte bryr sig. Och det gör det lättare för universitetet att strunta i att bereda plats för studenter nästa gång ett organ ska tillsättas.

Att det är svårt att hitta personer som vill ställa upp som representanter är inget nytt, ett uppdrag kräver både tid och engagemang, ibland även erfarenhet och särskild kompetens. Resultatet blir därför ofta att alltför få engagerade sitter på alltför många uppdrag.
Därför är det viktigt att komma ihåg att detta inte endast är kårernas ansvar. Det är ett ansvar som alla studenter som anser att det är viktigt med studentrepresentation delar.

Däremot är det kårernas ansvar att utse en fungerande valberedning, som ska se till att de nominerade kandidaterna bedöms och att rätt representanter förordas. Det är ett viktigt uppdrag. Kanske ett av de viktigaste på hela GU.
Trots det är det varje år lika svårt att hitta personer som är villiga att ingå i valberedningen. Varje år kämpar en underbemannad valberedning med det omöjliga uppdraget att sköta alltför många intervjuer på alltför kort tid. De gör ett storartat arbete som de ska ha all heder för. Men det är inte rimligt att tre personer ska göra åtta personers arbete. Eller att representanter för två av fyra kårer saknas.

Studentkårerna borde ta sitt uppdrag på betydligt större allvar än så. Och Göteborgs universitets studentkårers styrelse måste sluta stoppa huvudet i sanden och hoppas på ett större intresse för valberedningen nästa år. För att göra ett uppdrag i valberedningen attraktivt behövs kraftfulla åtgärder. Som till exempel att införa arvoderingar, eller ge valberedningen ett mer rekryterande och uppsökande uppdrag.

Dessutom borde det vara självklart att skapa en kultur där tidigare ordförande och presidialer går vidare till valberedningen sedan de slutat sina uppdrag. Idag är det vanligt att "pensionerade" presidialer går vidare till att bli verksamhets­revisorer, eftersom de är insatta i kårernas verksamhet. Det borde vara precis lika självklart att de deltar i arbetet med att garantera återväxten i den organisation de lämnar.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.