Flummiga regler – Nej tack!

Vad gör du om du bara får en vecka på dig att plugga till en omtenta, trots att du har fullt upp med andra uppgifter på din kurs? Ja, fram tills i maj hade du kunnat ta upp ditt tryckta exemplar av Rättigheter och skyldigheter – regelsamling för studier vid Göteborgs universitet och läsa vad som gäller vid omtentor. Där stod det klart och tydligt att du ska ha två veckor på dig. Om inte institutionen följde detta hade du kunnat klaga till Studieregelskommittén, en grupp särskilt tillsatt för att tolka reglerna och se till att de efterföljdes.

Så fungerade det alltså fram tills i maj. Då ersattes Regelsamlingen med en ny samling regler, Lokala studieregler vid Göteborgs universitet. Och nu ser det ut att bli väldigt mycket svårare för dig att hävda dina rättigheter som student.

Regelsamlingen vid Göteborgs universitet har funnits sedan mitten av 90-talet. Den bygger på de erfarenheter som studentkårens studentombud gjort i arbetet med studentärenden. Under åren har Regelsamlingen
arbetats om, utvecklats och fin­slipats av generation efter generation av studentrepresentanter, tills den slutligen innehöll 59 distinkta regler.
Under de år som Regelsamlingen har funnits har den varit ovärderlig för studenter, studentrepresentanter och studentombud. På andra universitet och lärosäten har Göteborgs universitets regelsamling och Studieregelskommitté setts som en förebild, och flera har infört liknande dokument och organ.

Bland de anställda har reglerna dock inte alltid varit lika uppskattade. En del har ansett att reglerna har varit begränsande och svåra att följa. Vissa delar av universitetet (läs: Handelshögskolan och Juridiska institutionen) har till och med fört en mångårig, ofta hätsk, kamp mot Regelsamlingen och Studieregelskommittén.

Att dessa krafter nu fått gehör var tydligt när den nya, reviderade versionen, Lokala studieregler vid Göteborgs universitet, infördes i maj. I denna nya samling regler har 59 regler blivit 25, och tidigare skarpa formuleringar har blivit luddiga. Om du som student tidigare kunde ställa kravet att få minst två veckor på dig för en omtenta har du nu endast rätt till "rimlig tid". Och vem ska avgöra vad som är rimlig tid? Jo, institutionen. Det innebär att du och din kompis som läser en annan kurs kan få helt olika besked om vad som är "rimligt", och att olika institutioner kan göra olika bedömningar beroende på vilka resurser de har.

Tanken med de nya reglerna var att de skulle åtföljas av ett dokument, ett "credo" med andra regler och referenser som skulle göra reglerna lättare att tolka. Detta dokument ser dock ut att dröja, kanske upp mot ett år. Till skillnad från de nya, bantade reglerna (som tydligen var så brådskande att de infördes mitt under terminstid) går det alltså bra att vänta ett år med det dokument som ska hjälpa till att göra de nya reglerna tolkningsbara.

Än mer oroväckande är det faktum att det organ dit en student har kunnat vända sig ifall institutionen brutit mot reglerna nu har avskaffats. I dess ställe kommer en beredningsgrupp med ett ännu oklart uppdrag. Istället är det tänkt att reglerna i första hand ska uttolkas av kursansvarig, prefekt och dekan. Om du som student inte är nöjd med vad institutionen anser är "rimligt" ska du alltså vända dig till – institutionen. Smidigt för universitetet – ja.
Rättssäkert för studenterna – nej.

Lina Söderström
 – Chefredaktör

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.