Det borde se bättre ut i studenternas bolag

Lina-soderstrom-ledare3En av sju, två av sju. Ibland knappt hälften. Så ser det ut om man räknar antalet kvinnor som sitter i styrelserna för studenternas stiftelser och bolag.

Spionen har i det här numret granskat de tre bolag som ägs av studenterna själva: Göteborgs studenters företagsgrupp, Fysiken och Akademi­hälsan, samt de två stiftelser där studenterna utgör nästan hälften av styrelsen: Folk­universitetet och Stiftelsen Göteborgs student­bostäder (SGS).
Resultatet var nedslående. I samtliga styrelser utom en dominerar männen. Stort. Den enda styrelse som ser annorlunda ut är den som sysslar med en klassiskt kvinno­dominerad bransch – Akademi­hälsan.

Viktig verksamhet

Det är inga små och obetydliga verksamheter vi talar om. Göteborgs studenters företagsgrupp omsätter mer än 40 miljoner kronor, SGS och Folkuniversitetet i runda slängar 300 miljoner var. De beslut som styrelserna fattar rör alltså massor av pengar, många arbetstillfällen, centrala funktioner för studenterna i Göteborg. Och de som fattar dessa beslut är alltså huvudsakligen män.

Så här ser det ut i de flesta styrelser i Sverige. Knappt en fjärdedel av ledamöterna i svenska kommunala och privata bolag är kvinnor. Det är en verklighet vi har vant oss vid, kanske suckar lite grann åt ibland, men som ingen på allvar verkar vilja göra något åt. Kanske inte så konstigt då att bilden är densamma om man tittar på studenternas bolag.

Studentkårerna har makten

Men bilden borde se annorlunda ut! Vi borde kunna förvänta oss något bättre av studenternas egna bolag. Göteborgs studenter är en ung, välutbildad och medveten grupp. Studentkårerna arbetar för jämställdhet. Göteborgs förenade studentkårer, GFS, det samarbetsorgan som består av alla Göteborgs studentkårer, som äger bolagen och som ansvarar för att välja studenternas styrelse­­leda­möter, har till och med själva bestämt att jämställdhet ska vara en viktig faktor vid valen. GFS har gett sin valberedning i uppdrag att förorda representanter jämställt med avseende på kön. Vilket den inte gör.{pullquote}Konstigt då att det bästa laget är två kvinnor och fem män. År efter år efter år.{/pullquote}

Som ägare till bolagen har Göteborgs förenade studentkårer dess­utom makten att besluta om samman­sättningen i samtliga de tre studentägda bolagens styrelser. Studentkårerna i GFS kan komma överens om att samtliga ledamöter i styrelserna, inte bara de som väljs av studenterna själva, ska vara jämställt fördelade efter kön. Det gör de inte heller.

Bästa laget?

Det är studentkårernas ansvar att nominera kvinnor som är lämpade för att ta plats i de egna bolagen. Tydligen tar inte kårerna det på allvar. Det gör inte heller GFS, varken
genom att tillsätta en uppsökande och rekryterande valberedning eller genom ett modigare ställnings­tagande i styrelsen.

GFS ordförande Stina Fredriksson anser att vi inte ska stirra oss blinda på kön. "Valberedningens främsta mål är att forma det bästa laget", säger hon till Spionen.
Konstigt då att det bästa laget i det främsta av studenternas egna bolag är två kvinnor och fem män, eller en kvinna och sex män. År efter år efter år.

LINA SÖDERSTRÖM

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.