Kalender

Act Sustainable 2019  
Från Måndag, 4. November 2019
Till Lördag, 9. November 2019
     

Tillsammans med fakultetspartners på Göteborgs universitet och Chalmers arrangerar Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) Act Sustainable 2019 - en inspirationsvecka om hållbar utveckling för universitetens personal och studenter. Under veckan kommer du att kunna ta del av bland annat seminarium, föreläsningar, workshops och quiz. 

För mer information om hållbarhetsveckan, tider och programpunkter - besök www.actsustainable.se.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.