Kalender

Klimat och hållbara städer - Globala målen 11 & 13  
Onsdag, 10. April 2019, 18:00 - 19:30
     

I föreläsningsserien Globala mål berättar två forskare från Göteborgs universitet och Chalmers vid varje föreläsning om två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Den 10 april föreläser Ylva Norén Bretzer, forskare vid förvalningshögskolan (Göteborgs universitet), och Maria Taljegård, doktorans inom hållbara transport- och energisystem (Chalmers), om mål 11 hållbara städer och samhällen samt mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. 

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Mer om eventet hittar du här. 

Plats GMV, Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.