Kalender

Den "gröna vågen" för aborträtten i Argentina  
Torsdag, 18. Oktober 2018, 18:15 - 20:00
     

Maria Clara Medina diskuterar den "gröna vågen" för aborträtten i Argentina. Vilka framsteg har gjorts, vilka utmaningar väntas och hur ser den regionala spridningen ut idag? Maria Clara Medina är specialist på Latinamerikas historia och Mänskliga Rättigheter vid institutionen för globala studier. 

Plats Annedalseminariet, Seminariegatan 1 A 220
Kontakt Edmé Dominguez

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.