Kalender

Hinder för den fria rörligheten i Europa - fokus på utsatta EU-medborgare  
Måndag, 15. Oktober 2018, 15:00 - 17:00
     

Vad innebär direktivet om fri rörlighet? Hur genomförs det i realiteten? Vilka hinder finns för att den fria rörligheten ska gälla alla EU-medborgare? Vilka lösningar finns det? Hur arbetar socialarbetare, jurister, ideella organisationer m.fl med dessa frågor?

Program: 
Ulrika Falk, Räddningsmissionen - Att arbeta med utsatta EU-medborgare 
Mona Lisa Prutenau, socialarbetare - Att migrera till Sverige 
Thomas Erhag, Juridiska institutionen - EU:s direktiv om fri rörlighet - intentioner och resultat 
Isak Holstensson, juriststudent - Personnummer som ett hinder för fri rörlighet 
Sara Stendahl, Juridiska institutionen - Rätten till utbildning för alla barn 
Johanna Westesson, Amnesty International - Tillgången till statlig service för EU-medborgare 
Gemensam paneldiskussion 

Sista anmälningsdag är den 13 oktober och du anmäler din plats här: https://samfak.gu.se/aktuellt/kalendarium/aktuellt_detalj/_rp_p108504_action/CreateEntry!inputPublicGU/_pid/p108504/_rp_p108504_eventId/70136755313/_ig_eventId/70136755313

Plats Handelshögskolan, Vasagatan 1, Volvosalen
Kontakt Karin Björelid

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.