Kalender

Informationsmöte för nyanlända med flyktingbakgrund  
Onsdag, 12. September 2018, 10:00 - 12:00
     

Två gånger per termin anordnar Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers, Arbetsförmedlingen och Integrationscentrum i Göteborg ett informationsmöte om universitetsstudier och högre utbildning i Sverige. Mötena riktar sig till nyanlända personer som har avslutad gymnasieutbildninge och/eller påbörjade universitetsstudier. 

Vid mötet ges information om vilka möjligheter det finns att studera vidare och efter mötet finns möjlighet att delta i samordnade uppföljningssamtal, individuellt eller i grupp. All information vid mötet tolkas.   

Här finner du mer information om mötet. 

Plats Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1
Kontakt Catherine Gillo Nilsson, 031-786 5242

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.