Kalender

Behind the Screens - Examensutställning  
Onsdag, 30. Maj 2018, 17:00 - 20:30
     

Avgångsstudenter från kandidatprogrammet Medier, Estetik och Kulturellt entreprenörskap anordnar utställningen Behind the Screens som är baserad på studenternas kandidatuppsatser.

Verken som visas på utställningen har utgångspunkt inom kommunikation, mottagning, sociala beteenden och samhällsförändringar med en estetisk vinkling. Gemensamt för alla utställare är att de rör sig kring temat Behind the screens. 

Se facebookevenemanget för mer information. 

Plats Frilagret, Heurlins plats 1

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.