Kalender

Rätten till välfärdsstaten - ny seminarieserie Stadsbiblioteket  
Onsdag, 28. Mars 2018, 18:00 - 19:00
     

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och Göteborgs Stadsbibliotek startar en ny seminarieserie där samhällsaktuella frågor lyfts och diskuteras. 

Seminarieserien inleds med temat "Växande samhällsklyftor - forskningsrön om inkomstskillnader och boendesegregation i Sverige", där forskarna Birgitta Jansson och Björn Gustafsson från institutionen för socialt arbete ger varsin kort presentation om aktuell forskning. Efter presentationerna följer frågestund. 

Det är kostnadsfritt att delta i seminaret och ingen föranmälan krävs. 

Plats Hörsalen, Göteborgs Stadsbibliotek

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.