Kalender

Panelsamtal: Genusfrågor på den politiska agendan.  
Torsdag, 8. Mars 2018, 16:30 - 18:00
     

I år är det valår och dags att utöva denna rätt kvinnor för snart 100 år sedan drev igenom. Hur ser genusfrågorna ut på den politiska agendan 2018? Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga, ändå är det inte alltid så självklart. De frågor som kvinnorättskämparna stred för, vad skiljer sig idag? Vad skulle en kvinnorättskämpe på 1900talet säga om Sveriges feministiska regering, eller #metoo-rörelsen idag? Vad kommer att ha skett om ytterligare nästan hundra år?

 

Deltagare:
Lena Wängnerud, professor i representativ demokrati, riksdagsforskning och genusforskning, statsvetenskapliga institutionen

Ninni Carlsson, universitetslektor, forskare i könsrelaterat våld, sexuella övergrepp, institutionen för socialt arbete. 

Helena Olofsdotter Stensöta, universitetslektor i genus, etik, offentlig förvaltning, Statsvetenskapliga institutionen

Tid: 16.30-18
Plats: Universitets huvudbyggnad, Vasaparken, Universitetsplatsen 1
Moderator: Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning

Fri entré, alla är välkomna! Ingen föranmälan

Hela programmet för internationella kvinnodagen: https://www.gu.se/forskning/forskare/Evenemang/8-mars

Plats Universitetets huvudbyggnad, Vasaparken, Universitetsplatsen 1

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.