Kalender

Onsdag, 12. September 2018
 • Informationsmöte för nyanlända med flyktingbakgrund

  10:00 - 12:00 

  Två gånger per termin anordnar Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers, Arbetsförmedlingen och Integrationscentrum i Göteborg ett informationsmöte om universitetsstudier och högre utbildning i Sverige. Mötena riktar sig till nyanlända personer som har avslutad gymnasieutbildninge och/eller påbörjade universitetsstudier. 

  Vid mötet ges information om vilka möjligheter det finns att studera vidare och efter mötet finns möjlighet att delta i samordnade uppföljningssamtal, individuellt eller i grupp. All information vid mötet tolkas.   

  Här finner du mer information om mötet. 

  Var: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1

  Tider: 10:00 – 12:00

   

 • Språkcafé

  15:00 - 17:00 

  Varannan tisdag bjuder Göteborgs universitet in till språkcafé där du som nyanländ ges möjlighet till att lära dig svenska på ett intressant och roligt sätt genom korta föreläsningar och samtal. För dig som är svensk student eller personal vid Göteborgs universitet har du möjlighet att knyta kontakt med nya svenskar och samtala med dem så att de får tillfälle att öva på svenska språket.

  Språkcafé inleds med en föreläsning om cirka 20 minuter och därefter följer fika. 

  Här finner du tider för kommande språkcafé samt höstens föreläsningar.

  Var: Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 23, sal D143

  Tider: 15:00 – 17:00

   

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.