Artiklar

Institutionerna ska utreda lärarledd tid

Läs även:

Antalet lärarledda timmar vid Göteborgs universitet blir allt färre, visar en ny rapport. Nu kräver universitetsledningen svar från institutionerna om varför det ser ut som det gör. Och samtidigt blir rapporten slagträ i valrörelsen.

Spionen rapporterade i förra numret om Filosofiska fakulteternas studentkårs undersökning av lärarledd tid. Resultatet var nedslående och visade att en femtedel av de granskade kurserna har mindre än fem timmars undervisning i veckan. Det är ett sämre resultat än man fick för tre år sedan i en liknande undersökning.
Resultatet förvånar Lennart Weibull, prodekan vid Göteborgs universitet med ansvar för grundutbildningen.
– Jag trodde inte att antalet lärarledda timmar hade ökat, men inte heller att de hade minskat. Vi hade ändå uppe den förra rapporten i ett flertal instanser och sa att nu måste vi göra något, säger han.

Färre för små ämnen

FFS nya rapport har nu skickats på remiss till institutionerna som ska berätta varför det ser ut som det gör. Samtidigt vill inte Lennart Weibull lägga alltför stor vikt vid just hur många timmar en student träffar sin lärare. Han tror att det ofta är i de stora ämnena, med många storföreläsningar, som antalet undervisningstimmar blir fler, medan de små ämnena har färre antal timmar i mindre grupper.
– Och om det är lärarkontakten som är viktig är det bättre med en grupp på tio studenter som får fem timmars undervisning i veckan än 150 studenter som får åtta timmar i veckan, säger han.

Anslagen borde födubblas

Lennart Weibull tycker ändå att det är ett problem att vissa studenter träffar sina lärare så lite. Han förklarar situationen med resursbrist.
– Klart att det behövs mer pengar till grundutbildningen. Ersättningen som vi får per student borde fördubblas, speciellt inom samhällsvetenskap och humaniora. Men så mycket pengar lär vi aldrig få.

Ingen bra lösning

Istället har universitetet satsat på att omfördela medel och flytta pengar från exempelvis medicin, naturvetenskap och teknik till samhällsvetenskap och humaniora. Men det är inte heller någon bra lösning i längden, menar Lennart Weibull. Resultatet blir att även undervisningen i medicin och naturvetenskap blir lidande, och får svårare att konkurrera med lärosäten som endast ägnar sig åt den typen av ämnen.

Lärartid blir valfråga

Mer pengar till grundutbildningen är ett krav även från Sveriges förenade studentkårer, SFS, som kommer att driva frågan om minst 15 timmars undervisning inför valet. I det arbetet kommer FFS undersökning att spela roll.
– Jag samlar upp alla lokala exempel som finns, konstaterar SFS ordförande Klas-Herman Lundgren.
SFS anser att kvaliteten på den högre utbildningen idag är bristfällig, och vill se mer lärarledd tid, mindre undervisningsgrupper och mer tid för lärarna att förbereda lektioner. Därför kräver man fem miljarder extra till grundutbildningen under kommande mandatperiod.
– Det här är den viktigaste frågan som studentrörelsen driver, säger Klas-Herman Lundgren.

lina söderström

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.