Läxhjälpen: tillbaka till högstadiet

Läxhjälpare Anna Nordesjö (mitten) går igenom arkitekturhistoria och samhällskunskap med Christina Matkovic och Amir Musdafi som går i årskurs 9 på Gårdstensskolan. Betygspress och hög konkurrens. Klimatet för ung­domar blir hårdare och hårdare. Men en grupp GU- och Chalmersstudenter har kommit att bli förebilder och mentorer för vilsna högstadieelever i projektet Läxhjälpen.

Carl-Adam Hellqvist har precis haft tenta. Medan hans klasskamrater nu förbereder sig inför den obligatoriska tenta­ölen står han och väntar på bussen som ska ta honom ut till Gårdsten.
– Självklart hade man tyckt det varit trevligt att vara ute i solen en dag som denna, men vi har ju ett jobb att sköta, säger han.
Bredvid Carl-Adam Hellqvist står Anna Nordesjö och ­Zakaria Azzeddine. Två gånger i veckan åker de ut till skolor i Göteborgsområde för att hjälpa högstadieelever med skol­arbetet.
– Det kan vara plugg inför prov men det kan också vanliga läxor, säger Anna Nordesjö samtidigt som expressbuss nummer 73 rullar in vid Hedens busshållplats.

mål och drömmar

De alla tre är läxhjälpare inom ett projekt som heter Läxhjälpen. Projektet drivs av stiftelsen Läxhjälpen i samarbete med näringsliv i Västra Götalandsregionen.
– I många fall handlar det om elever som har problem i skolan på grund av språket. I vissa fall kan det handla om nyanlända invandrare, men det kan också handla om elever med dåligt fokus och låg motivation, säger Anna Nordesjö.

Inför uppstarten i Göteborg utannonserades det tjänster som läxhjälpare bland annat på internet. Det var där Carl-Adam Hellqvist fick nys om det.
– Det är ett extrajobb. Vi får lön. Och anställningsprocessen är som "vanligt", med urval från intervju och så vidare.

Även om uppgiften som läxhjälpare kan ses som ett vanligt extrajobb anser Carl-Adam Hellqvist att man får ut mycket annat av det också.
– Eleverna lär även oss saker, skolmässigt men också
privat. Man lär ju känna dessa elever bra och bryr sig om hur det går för dem. Till exempel så brukar jag låna ut bra skönlitteratur till elever för att de ska kunna komma igång med privat läsning.

Zakaria Azzeddine fick tips om stiftelsen via en kompis. Både han och Anna Nordesjö håller med Carl-Adam Hellqvist om att arbetet för med sig mycket positivt utöver lönen.
– Många av eleverna har drömmar. Drömmar om att bli jurister eller läkare. Då är det väldigt kul att kunna hjälpa dem mot att nå dessa mål, säger Anna Nordesjö.

blir mentorer

Enligt Zakaria Azzeddine är det viktigt att förstå att de som läxhjälpare inte är där i egenskap av lärare. Det får eleverna nog av i skolan ändå menar han.
– Vi är studenter, inte långt ifrån deras egen ålder, som relativt nyligen gick ut gymnasiet. Vi är självklart där för att hjälpa dem, men främst kan vi visa dem att studier är viktigt och givande. I mångt och mycket blir vi mentorer för eleverna.

Detta mentorskap bygger enligt Zakaria Azzeddine på en nära relation läxhjälpare och elev emellan. Eleverna innehar läxhjälpares mobilnummer och vice versa.
– Om en elev inte har möjlighet att dyka upp på ett möte ska denne ringa och säga det. Och om eleven inte har hört av sig själv, så ser vi till att höra av oss till dem.

bra resultat

Efter en timmes bussfärd kliver de tre läxhjälparna av vid Gårdstens centrum. De avstigande medresenärerna sätter kurs mot de glasinfattade skjutdörrarna i huvudentrén. De tre läxhjälparna sätter kurs mot Gårdstenskolan.
– I och med att Läxhjälpen är ny här i Göteborg är det än så länge svårt att säga hur många av våra elever som kommer nå de önskade målet; gymnasiebehörighet. Däremot har Läxhjälpen nått bra resultat i Stockholm där nästan alla elever som är delaktiga höjer sig, säger Carl-Adam Hellqvist.
– Det vi däremot hittills har sett är att motivationen och engagemanget är högre nu än i starten. Många eleverna komma till en och säga: "Jag förstår!", och vilja lära sig mer, säger Zakaria Azzeddine.
Carl-Adam Hellqvist håller med om att höjd motivation har gett direkt synbara resultat.
– De kan komma till och visa upp sina resultat från prov, ett prov som de innan inte trodde de skulle klara, men i efterhand gjorde. Det är kul.

Eget ansvar

Enligt Carl-Adam Hellqvist är fokus på elevens egen vilja till att lära sig viktigt. Eget ansvar är centralt i studier. Anna Nordesjö som har jobbat som läxhjälpare i ett flertal andra grupper i Göteborg menar att ordningen i de olika grupperna kan variera.
– Ibland kan det vara jobbigt om det är stökigt. Men å andra sidan är vi inte där för att läxa upp eller uppfostra eleverna. Vi är där för att ge dem studieverktyg och för att motivera dem att ta eget ansvar för sina studier.

Även om jobbet i vissa lägen kan bli påfrestande, så är det något som samtliga i läxhjälpare i Gårdstensgruppen vill fortsätta med.
– Jag kan absolut rekommendera det till andra studenter som söker extrajobb kommande terminer, säger Carl-Adam Hellqvist innan han Anna Nordesjö och Zakaria Azzeddine går in i Gårdstensskolans matsal. Platsen för dagens läxhjälps­träff.

TEXT RUFUS OLLBERG JÄGEMAR | FOTO STEFAN MATHISSON

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.