I böckernas värld finns det ingen möjlighet att ställa följdfrågor

I böckernas värld finns det ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Innan jag kom hit läste jag en artikel om migrationen till storstäderna som slog fast att detta var mycket positivt för den ekonomiska tillväxten. När jag kom hit och frågade människor som verkligen gjort den resan, berättar de om splittrade familjer, inte om de pengar som de får skickade varje månad. Det är oerhört svårt att få med den känslomässiga dimensionen när vi snabbt skummar igenom kurslitteraturen inför en tenta. Fattigdom är inte endast ett ekonomiskt fenomen. Det är något som känns. Förståelsen för detta leder också till en insikt om hur alla fenomen har en baksida.

Det må vara så att produktiviteten i landet ökar när de unga flyttar in till städerna för att ta jobb i tillverkningsindustrin, men om vi inte också ser den generationen som blir lämnad kvar att åldras i ensamhet kan aldrig utvecklingen bli hållbar. Jag är otroligt tacksam för att så många människor har velat hjälpa oss att förstå detta genom att dela sina livsberättelser och åsikter.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.