Foto: Arkivbild Spionen.

Till hundraårsminnet av ett studentmöte i Göteborg

För nästan precis 100 år sedan, den 30 augusti 1920, sammanstrålade representanter från Sveriges studentkårer i Göteborg. Mötet grundlade studenternas nationella samordning, vilket året därpå konfirmerades genom bildandet av Sveriges förenade studentkårer (SFS). I denna uppstart spelade göteborgsstudenterna en avgörande roll, trots att staden bara inhyste tre procent av Sveriges totala studentantal.

Läs mer

Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Det här gäller för höstterminen 2020

I dagarna har Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg fattat ett nytt inriktningsbeslut för höstterminen 2020. Det nya beslutet innebär att undervisningen till stor del kommer att fortsätta bedrivas på distans men att vissa utbildningsmoment och studentgrupper kommer att prioriteras för campusundervisning i höst.

Läs mer

Foto: Lovisa Gustavsson.

Trång och lång väntan utanför Campusbokhandeln

På dagen för terminsstarten trängdes studenterna utanför Campusbokhandeln i Studenternas hus. De studenter som var på plats berättar om stor trängsel strax utanför Campusbokhandeln ingång, långa väntetider och brist på information. 

Läs mer

Teknikstrul vid terminsstart

Göteborgs universitets hemsida gu.se ligger i omgångar nere. Orsaken är ett sedan tidigare känt problem som beror på hemsidans överbelastning. Samtidigt under förmiddagen har universitetet blivit utsatt för en server attack som härrörts till Turkiet. 

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

Förbättrad bostadssituation för många studenter - dock inte i Göteborg

I spåren av coronapandemin har bostadssituationen förbättrats på flera håll i landet, det visar Sveriges förenade studentkårers, SFS, årliga bostadsrapport. I allt fler städer kan studenter erbjudas förstahandskontrakt till höstterminen men läget är fortsatt ansträngt i landets stora studentstäder, däribland Göteborg.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Sen anmälan till höstterminen 2020

Trots rekordhögt söktryck till höstterminens utbildningar finns det fortfarande möjlighet att göra en sen anmälan till vissa av Göteborgs universitets kurser och program. 

Läs mer

Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Göteborgs universitet instiftar tillfälligt stipendium

Förra veckan fattade Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg beslut att instifta ett tillfälligt stipendium för de studenter som på egen hand bekostar sina studier. Stipendiet riktar sig till internationella studenter som på grund av covid-19 har en ansträngd ekonomisk situation.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.