Montage: Johan Wingborg / Pexels CC00.

Nyhetssvep: Distansutbildning fortsätter i höst

 Distansundervisningen på Göteborgs universitet fortsätter i höst, internationella studenter kräver sänkt terminsavgift och håll koll på Kosterhavet. Spionen sveper över nyheter från veckan som gått. 

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

Oväntad start för GU:s nya studenthälsovård

I mars blev Feelgood ny leverantör av studenthälsovården för Göteborgs universitets studenter och ersatte därmed Akademihälsan. Men starten blev inte som man tänkt sig. Samtidigt som Feelgood tog sig an sitt nya uppdrag hade coronapandemin tvingat Sveriges lärosäten att ställa om till distansundervisning. Hur har då övergången gått, vilka utmaningar har de ställts inför och hur kan man se att studenternas hälsa påverkats av coronautbrottet?

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

”Studenterna har förlorat en del rättigheter”

Studenternas drabbas hårt i spåren av covid-19. Omställningen till distansutbildning, uppluckring och anpassning av kursplaner, ändrade examinationsformer och brist på praktikplatser. Och det är de redan mest utsatta som drabbas hårdast.

Läs mer

Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Så här påverkas VFU-studenter på sjuksköterskeprogrammet av coronaviruset

För många av Göteborgs universitets studenter har coronaviruset lett till stora förändringar i studielivet. Inte minst för sjuksköterskestudenterna i termin sex som just nu genomför sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Spionen har pratat med Camilla Eide, kursansvarig för studenterna, om vilka förändringar de gjort och på vilket sätt studenterna påverkas. 

Läs mer

Trots ökat söktryck – Sahlgrenska akademin vill inte ha fler platser inför höstterminen

Trycket på vidareutbildning och kompetensutveckling ökar på grund av coronakrisen. Särskilt stor är efterfrågan på vårdutbildningsplatser dit över en tredjedel fler studenter sökt sig inför höstens, jämfört med hösten förra året. Men trots högt söktryck och regeringens riktade besked till svenska lärosäten om att fler utbildningsplatser måste till, lämnar nu Sahlgrenska akademin beskedet att man inte kommer att kunna erbjuda fler utbildningsplatser inför höstterminen. Däremot kommer man, i syfte att nå sitt utbildningsuppdrag, att fortsätta göra det överintag som gjorts på samtliga utbildningar de senaste åren. 

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

GUs ökning: en femtedel fler sökande

Nästan en femtedel fler sökte till Göteborgs universitets hösttermin i år jämfört med förra året. 19 procent fler sökte in till höstens utbildningar - en siffra som kan vara den högsta för universitetet någonsin och som med största sannolikhet gör att universitetet, för första gången på åtta år, uppfyller sina utbildningsmål.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Sista ansökningsdag till höstterminen 2020

Imorgon, onsdag den 15 april, är sista dag att ansöka till höstens kurser och program. Men redan nu ser universitets- och högskolerådet, UHR, en ökning av antalet anmälningar.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.