Foto: Pexels/Creative Commons CC00.

Rekordmånga anmälningar om fusk i samband med distansundervisning

Antalet anmälningar till disciplinnämnden ökade mer än dubbelt så mycket från 2019 till 2020. Anledningen tros vara annorlunda tidspress och ovana med distansundervisningen. Samtidigt ökar handläggningstiden i disciplinnämnden. Fler än hälften av alla ärenden från 2020 väntar fortfarande på att hanteras eller dröjer med beslut.

Läs mer

Illustration: Ibou Gueye.

Detta kanske du som student inte visste, men borde veta!

Det finns vissa regler som tas för givna på universitet. Du får inte störa under föreläsningar eller fuska på tentor. Men visste du att det exempelvis inte är tillåtet att ta med sig ett barn till föreläsningen? Här är några saker du kanske inte visste som student!

Läs mer

Montage: Herman Jansson, GFS, GBG 7000+.

Varför står byggnationen av studentbostäder fortfarande still?

Nästan slentrianmässigt gör bostadsbristen för studenter sig påmind i Göteborg även denna höst. I undersökningar som utförs på lärosätena vittnar studenter om andrahandskontrakt, skyhöga hyror, byte av bostad ibland flera gånger per termin eller flera pendlingstimmar i veckan. Företrädare för Göteborgs studenter bönar och ber om att utöka beståndet och SFS rödlistar staden varje år i sin rapport. Ändå sker ingen nämnvärd positiv förändring i markanvisningar. Snarare tvärtom.

Läs mer

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Fortsatt ansträngd bostadssituation för studenter

Sveriges förenade studentkårer, SFS, skriver om en fortsatt ansträngd bostadssituationen för studenter för år 2020. I rapporten omnämns även Göteborg ha det svårt, trots att coronaläget lättat upp situationen på andra lärosäten.

Läs mer

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Reseavrådan förlängs - så här påverkas utbytesstudierna

Måndag den 1 februari är sista dag för Göteborgs universitets studenter att ansöka om utbytesstudier. Trots Coronapandemin och Utrikesdepartementets förlängda reseavrådan till länder utanför EU ser man redan nu ett stort intresse för utbytesstudier och praktik utomlands bland GU:s studenter. Men vad gäller för den som är intresserad av ett utbyte?

Läs mer

Foto: Privat.

Spionens redaktion får en ny medarbetare!

August Bergstrand är studenten från institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, som under vårterminen förlägger sin praktik på Spionen. Vem är han och vad ser han fram emot att bevaka under sin tid på Spionen?

Läs mer

Montage: Stefan Ideberg/GU, Pixabay.

Utredning om GU:s e-posthaveri presenterad

I början av höstterminen drabbades Göteborgs universitet av ett omfattande IT-haveri där tusentals medarbetare förlorade tillgången till e-post och kalendrar. Haveriet utreddes av internrevisionen som nu har presenterat utredningen för GU:s universitetsstyrelse.

Läs mer

Foto: Ludvig Hjelm.

"Mer dialog och rutiner för återkoppling bygger kvalitetskultur"

Det är dags att tycka till! Vi vill se mer dialog med studenterna som del i utbildningarnas kvalitetsarbete. I vår rapport “Dags att tycka till - En undersökning av kursvärderingar vid Göteborgs universitet” syns på samma gång ett stort engagemang men också en stor frustration hos både lärare och studenter.

Läs mer

Foto: Pexels/Creative Commons CC00.

Ny rapport kartlägger kursvärderingarna

Göteborgs universitets studentkårer, Gus, släppte i förra veckan rapporten “Dags att tycka till” där de undersöker grundbulten i universitetets kvalitetsarbete - kursvärderingar. Gus vice ordförande, Julia Nyberg, menar att kursvärderingarna har en betydande roll för utbildningarnas kvalitetsarbete och främjandet av dialog mellan studenter och lärare.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.