Montage: Ludvig Hjelm / Pexels creative commons CC00.

"Det studiesociala är så mycket mer än fest"

Studenter måste få känna att de är en del i ett sammanhang. Ens studietid är mer än att plugga för tentor och att gå på föreläsningar. Den sociala samvaron är inte bara en viktig del i studentupplevelsen, utan också för studiemotivationen. Nu när Coronapandemin ser ut att fortsätta lång tid framåt och distansstudierna fortsätter är det extra viktigt att tänka på studenternas välmående och uthållighet. 

Läs mer

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Intresset för förskollärar- och lärarutbildningar ökar stort

Ett historiskt högt söktryck till vårterminen 2021 noterades efter att anmälan stängde den 15 oktober. En stor ökning av förstahandssökande syns nu bland de olika lärarutbildningarna som jämfört med vårterminen 2020 ökat med mellan nio till 63 procent i de olika kategorierna på nationell nivå. Även vid Göteborgs universitet har intresset ökat stort.

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

“Sexuella trakasserier pausar inte för att det är pandemi”

“En enkel väg in” är ett pilotprojekt på Sahlgrenska akademin som arbetar för att underlätta studenter och doktoranders anmälan av diskriminering och sexuella trakasserier. Projektet drivs av Sahlgrenska akademins studentkår och Göteborgs universitets studentkårer och är finansierat av Göteborgs universitet. På grund av förseningar i projektstarten och att arbetet försvårades i och med pandemin har projektet förlängts till juni 2021.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Antalet sökande och antagna till högskolan ökar

Ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar på en kraftig ökning av antalet sökande och antagna till höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. Den största ökningen, både bland sökande och antagna, sker i åldersgruppen 19 år.

Läs mer

Foto: Ludvig Hjelm.

Äntligen fler studieplatser på Pedagogen! Men varför ska det ta sådan tid?

De senaste månaderna har jag som ordförande för Göta studentkårs Utbildningsvetenskapliga sektion drivit frågan om fler studieplatser för Pedagogens studenter. Tillgängliga studieplatser på Pedagogen är centralt med tanke på hur stor del av lärarstudenters utbildning som består av självstudier och de fåtal platser som idag finns alldeles för otillräckliga.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Fel att kalla fusket ”hejvilt”

Göteborgsposten publicerade i måndags en ledare där man kallade fusket vid Göteborgs universitet under coronapandemin för ”hejvilt”. Det tycker vi är både oprofessionellt och felaktigt. Istället vill vi föreslå tre prioriterade åtgärder för rättssäkra examinationer under pandemin.

Läs mer

Foto: Pixabay/Creative Commons CC00.

Antalet utlandsstuderande minskar - USA tappar flest

Personer som studerar med studiemedel i utlandet har under de senaste fem åren minskat. Det visar nya siffror från Centrala studiestödsnämnden, CSN, som varje år kartlägger antalet utlandsstuderande med studiemedel. Enligt kartläggningen tappar USA flest utlandsstuderande från Sverige.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.