Foto: Violetta Kovacka.

Valborgsfirandet 2020 ställs in

Göteborgs universitets årliga Valborgsfirande i Trädgårdsföreningen ställs nu in på grund av covid-19 och risken för smittspridning, det meddelar Dennis Dehiller som är eventansvarig för Göta studentkår vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Endast ett Servicecenter öppet för besök

Med anledning av coronaviruset och risken för smittospridning har GU stängt fyra av sina fem Servicecenter. Servicecenter i Vasaparken är det enda som håller öppet för besök.

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

Så här hanterar du omställningen till distansstudier

För Göteborgs universitets studenter ser numer vardagen annorlunda ut - föreläsningar, seminarium och grupparbeten har flyttats från universitetets lokaler till digitala plattformar. Hur gör man för att hålla igång studiemotivationen på hemmaplan och vad kan man göra om oron för Covid-19 tar över? Spionen har pratat med Ann-Sophie Lindqvist Bagge, docent, legitimerad psykolog och universitetslektor i hälsopsykologi, om hur att hantera den nya tillvaron och eventuell oro.

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

"Studentinflytandet får inte bortprioriteras i detta läge"

Efter beskedet om att samtliga universitet och högskolor i Sverige ställer om till fjärr-och distansstudier arbetar nu Göteborgs universitets studentkårer, Gus, för att säkerställa att utbildningskvaliteten är fortsatt hög och att GU:s studenter får rätt förutsättningar. Spionen har pratat med Elin Gunnarsson, ordförande för Gus, om deras roll i omställningsarbetet.

Läs mer

Montage: Pixabay/Pexels CC00.

Så här påverkas dina studier av Covid-19

Med anledning av den nya virussmittan covid-19 ställer nu Göteborgs universitet om sin verksamhet för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Detta efter att regeringen igår uppmanat samtliga universitet, högskolor samt gymnasieskolor att införa fjärr- och distansundervisning. För dig som student kommer vardagen att se annorlunda ut men du kommer fortfarande att kunna genomföra dina studier. Spionen har sammanställt de nya riktlinjerna och hur du påverkas.

Läs mer

Samtliga universitet uppmanas ställa om till distansundervisning

Regeringen meddelar att samtliga lärosäten, inklusive Göteborgs universitet, samt gymnasier, vuxenutbildningar samt högskolor från och med imorgon uppmanas införa distansundervisning. Som student behåller man sitt studiemedel och regeringen tittar på möjligheten att samtliga studiemedel för den pågående perioden inte ska behöva återbetalas.

Läs mer

Montage: Pixabay/Pexels CC00.

VFU ska genomföras så långt som möjligt - distansupplägg ses över

I spåren av spridningen av coronaviruset, var många av de studenter som nu gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, oroliga för hur eventuell nödvändig frånvaro skulle påverka bedömningen av kursen. VFU-kursen har krav på nästan absolut närvaro för att kursen ska bli godkänd och en underkänd kurs går inte att söka nytt studiemedel för. Nu meddelar den ansvariga enheten att man ser över hur att i möjligaste mån ska kunna ställa om till ett distansupplägg, men att studenter så långt som möjligt ska kunna genomföra VFU:n efter ordinarie upplägg.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.