Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Jämställdhetsintegrering på GU fortsätter

Sedan 2016 har Göteborgs universitet haft i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, JiHU. Det fyra år långa projektet avslutades vid årsskiftet och regeringen har uppmanat till fortsatt integreringsarbete även efter slutförandet. Hur har arbetet sett ut under de fyra åren som projektet varit i rullning och hur fortsätter jämställdhetsarbetet på GU?

Läs mer

Foto: Privat.

Växande intresse för odling på GU

Bland Göteborgs universitets studentföreningar finns något för de allra flesta. I takt med ett ökat intresse och medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor har allt fler studentinitiativ och föreningar om ämnet vuxit fram. Spionen har pratat med Ruben som är med och driver GU:s grönaste grupp.

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

Universitetet ger råd om hur att bäst plugga hemma

Göteborgs universitet lämnade tidigare i veckan besked om att distansundervisningen förlängs till och med den 31 oktober. På sin hemsida ger universitet råd och tips på hur du bäst pluggar hemifrån.

Läs mer

Montage: Johan Wingborg / Pexels CC00.

Nyhetssvep: Distansutbildning fortsätter i höst

 Distansundervisningen på Göteborgs universitet fortsätter i höst, internationella studenter kräver sänkt terminsavgift och håll koll på Kosterhavet. Spionen sveper över nyheter från veckan som gått. 

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

Oväntad start för GU:s nya studenthälsovård

I mars blev Feelgood ny leverantör av studenthälsovården för Göteborgs universitets studenter och ersatte därmed Akademihälsan. Men starten blev inte som man tänkt sig. Samtidigt som Feelgood tog sig an sitt nya uppdrag hade coronapandemin tvingat Sveriges lärosäten att ställa om till distansundervisning. Hur har då övergången gått, vilka utmaningar har de ställts inför och hur kan man se att studenternas hälsa påverkats av coronautbrottet?

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

”Studenterna har förlorat en del rättigheter”

Studenternas drabbas hårt i spåren av covid-19. Omställningen till distansutbildning, uppluckring och anpassning av kursplaner, ändrade examinationsformer och brist på praktikplatser. Och det är de redan mest utsatta som drabbas hårdast.

Läs mer

Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Så här påverkas VFU-studenter på sjuksköterskeprogrammet av coronaviruset

För många av Göteborgs universitets studenter har coronaviruset lett till stora förändringar i studielivet. Inte minst för sjuksköterskestudenterna i termin sex som just nu genomför sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Spionen har pratat med Camilla Eide, kursansvarig för studenterna, om vilka förändringar de gjort och på vilket sätt studenterna påverkas. 

Läs mer

Trots ökat söktryck – Sahlgrenska akademin vill inte ha fler platser inför höstterminen

Trycket på vidareutbildning och kompetensutveckling ökar på grund av coronakrisen. Särskilt stor är efterfrågan på vårdutbildningsplatser dit över en tredjedel fler studenter sökt sig inför höstens, jämfört med hösten förra året. Men trots högt söktryck och regeringens riktade besked till svenska lärosäten om att fler utbildningsplatser måste till, lämnar nu Sahlgrenska akademin beskedet att man inte kommer att kunna erbjuda fler utbildningsplatser inför höstterminen. Däremot kommer man, i syfte att nå sitt utbildningsuppdrag, att fortsätta göra det överintag som gjorts på samtliga utbildningar de senaste åren. 

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.