Montage: Stefan Ideberg/Johan Wingborg.

Studentinflytande - en nationell och lagstadgad fråga

Göteborgs universitet har, liksom Sveriges övriga lärosäten, en lagstadgad skyldighet att se till att studentinflytandet upprätthålls och implementeras inom sin organisation. Men även om dagens system för studentinflytande är väl utvecklat vad gäller både regelverket och inom den praktiska verksamheten, bygger det på frivillighet och engagemang hos den enskilda studenten. Vid Göteborgs universitet är samordnaren Per Haglund på Sektionen för student- och utbildningsstöd, den som jobbar med att se till att GU lever upp till lagen och förväntningarna. 

Läs mer

Foto: Bernhardina Hörnstein

Studenterna skapar universitetet

Det är inte ovanligt att se nyheter som att universitetet ska "producera ett visst antal studenter", eller att regeringen "ökar utbildningsvolymerna". Vi studenter ses lätt som produkter när man pratar om att universitetet måste "producera" tillräckligt många av oss för att nå målen som staten beställer.

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

Rektorn avsätter pengar till nytt utbildningspaket

Under de senaste åren har studentkårerna vid Göteborgs universitet fått svårare att rekrytera nya medlemmar. Inte minst under pandemiåret då insparksaktiviteter och sociala evenemang, genom vilka kårerna vanligtvis når ut till och rekryterar nya medlemmar, ställts in. Som en del av en ny digital utbildningssatsning ska  utbildningsenheten vid GU tillsammans med studentkårerna skapa informationsfilmer om studentinflytande. Kårernas förhoppning är att filmerna ska hjälpa dem nå ut till nya medlemmar.

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

Föreningar i ovisshet

Studentföreningarna vid Göteborgs universitet har under pandemin fått ställa om i sitt sätt att arbeta med och för studenter. Vi har träffat tre av de föreningsaktiva som delar med sig av sina erfarenheter av att komma in i studentlivet och hitta vänner samt hur det har påverkats av pandemin.

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

Hur går det för studentkårerna under coronapandemin?

Studentlivet blir för många ett sätt att stifta nya bekantskaper. Ett sätt att starta en karriär, ett sätt att kanske börja om i livet med en ny grupp människor och tillsammans skapa minnen för livet. Studentkåren är till för att förbättra studietiden för studenterna, men under coronapandemin har detta visat sig vara en stor utmaning.

Läs mer

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Nya ord föds fram under coronapandemin

Dimitros Kokkinakis är docent i språkteknologi vid Göteborgs universitet och har nu med några kollegor börjat undersöka vilka nya ord som uppfinns eller kommer fram under den pågående pandemin. "Hobbyepidemiologi" eller "zoombombning" är några av de ord som tillkommit för att beskriva nya fenomen som uppstått under pandemin. 

Läs mer

Foto: Johannes Norlander Arkitektur.

Handelshögskolan får nya lokaler

Det är nu klart att Handelshögskolan kommer få en ny byggnad. Göteborgs universitet och Akademiska hus har undertecknat ett hyresavtal som innebär att ombyggnaden planeras att stå klar 2025. Akademiska hus satsar 529 miljoner kronor på projektet och bygget kommer att omfatta 10 800 kvadratmeter med åtta våningsplan.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.