Foto: Creative commons/CC00.

Anmälningar om fusk till disciplinnämnden fortsätter öka

Antalet anmälningar till disciplinnämnden fortsätter att öka och når nya rekordnoteringar. I våras rapporterade Spionen om att det vid tillfället till disciplinnämnden inkommit högst antal noterade anmälningar om fusk. Främsta orsaken var omställningen till distansundervisning. Antalet anmälningar ökade med fler än dubbelt så många ärenden mellan 2019 och 2020. Anmälningar har fortsatt att öka och handläggningen av ärenden tar längre och längre tid.

Läs mer

Studerandehuvudarbetsmiljöombud, Shamo, Ellen Holm är en av dem som verkar för att studenterna ska få en bättre arbetsmiljö. Foto: Privat.

Studenter agerar ombud för att förbättra studenternas arbetsmiljö

I oktober varje år, vecka 43, infaller EU:s Arbetsmiljövecka och just idag den 27 oktober, på skyddsombudens dag, sätter EU-länderna extra fokus på arbetsmiljö- och skyddsombudens arbete. Göteborgs universitets studenter företräds av kårvalda arbetsmiljöombud som verkar för allt från att studenter ska få sina scheman i tid till att motverka trakasserier och särbehandling. Ellen Holm är en av dem som engagerar sig för studenternas skull.

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

Färre antas till internationella kurser och program vårterminen 2022

Enligt Universitets- och högskolerådet, UHRs, rapport har färre studenter antagits till internationella utbildningar inför våren 2022. UHR presenterar statistik för varje lärosäte men vid Göteborgs universitet jämförs istället höstterminens antagningar, då inga internationella kurser eller program startar under vårterminen. Sammanlagt ser man en minskning om drygt 17 procent.

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

Fortsatt många som vill studera vid GU i vår trots minskat söktryck

Förra fredagen, vid midnatt, stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar. Nu visar siffrorna att cirka 243 000 personer anmält sig till program och kurser vilket är en minskning med 5,7% jämfört med toppnotering för vårterminen 2021. Trots en minskning är söktrycket på GU fortsatt högt.

Läs mer

Linn Svärd, ordförande SFS. Foto: Maria Cruseman.

Vi som provsitter stolar för studenternas bästa

Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS, riktar ett tack till studerandeskyddsombuden inför kommande skyddsombudens dag, som infaller nästa onsdag. Hon hoppas även att regeringen ska göra ett bättre jobb för att stötta arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

Studiemedlen höjs för 2022

Nästa år höjs studiemedlen till följd av ett högre prisbasbelopp. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 48 300 kronor till 2022, vilket är en ökning med 700 kronor jämfört med nuvarande belopp.

Läs mer

Foto: Pexels/CC00.

Ny CSN-rapport visar studenternas inkomster och utgifter

Nyligen publicerade Centrala studiestödsnämnden, CSN, en rapport som utreder vilka inkomster de studerande har, var inkomsterna kommer ifrån, samt vilka utgifter som studenterna har. Syftet är att öka kunskapen om högskolestuderandes ekonomi samt om studiemedlens tillräcklighet..

Läs mer

Göteborgs universitet kvalitetssäkring får högsta omdöme av UKÄ

UKÄ, Universitetskanslersämbetet, har sedan 2018 granskat Sveriges samtliga lärosätens arbete för kvalitetssäkring gällande utbildning. Nu är UKÄ klara med granskningen av Göteborgs universitet. Lärosätet har bland annat fått högsta omdöme av bedömargruppen, men granskningen lyfter att det även finns utvecklingsområden.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.