Vad händer om studieresultatet inte räcker till på grund av corona?

När en student missat en eller flera tentamenstillfällen, kan det leda till att studieresultaten inte räcker till för att få studiemedel på nytt. Om en student har särskilda skäl till varför den inte har klarat kravet på studieresultat, till exempel på grund av corona, finns det saker Centrala Studiestödsnämnden, CSN, tar hänsyn till.

När en student inte klarat tillräckligt många poäng eller kurser, leder det till avslag på ansökan om studiemedel. I vissa fall kan CSN ta hänsyn till särskilda skäl, till exempel om man varit sjuk eller att studierna har påverkats av coronapandemin. Om studenten vet att den inte kommer klara kraven på studieresultat och har ett särskilt skäl, kan den skicka in ett personligt brev och ett intyg när den ansöker.

CSN kan ta hänsyn till att en students studieresultat brister på grund av Folkhälsomyndighetens eller lärosätets rekommendationer. De kan också ta hänsyn till en student som visat influensaliknande symptom som hindrar den från att delta vid tentamen. Då behöver studenten sjukanmäla sig till Försäkringskassan. För att styrka sin sjukdom kan man skicka in uppgift om ett genomfört Covid-test. Dokumentationen behöver också visa att studentens sjukperiod stämmer överens med de bristande studieresultaten.

En student som inte kunnat delta vid tentamen kan också få dispens om en anhörig varit sjuk. Då behöver man också visa upp dokumentation som styrker det, till exempel den anhöriges läkarintyg eller genomfört Covid-test.

Fattas det poäng på grund av att lärosätet inte kunnat fortsätta bedriva undervisning under coronapandemin, kan man få dispens. Även här behövs dokumentation som styrker vad som har hänt, till exempel om en kurs eller ett specifikt moment har blivit inställt. Dokumentationen man behöver skicka in då kan vara i form av ett intyg, mejl eller skärmdumpar från lärosätets hemsida. Dokumentationen behöver överensstämma med den period som de bristande studieresultaten syns.

Behöver du som student hjälp med din studierelaterade hälsa kan du vända dig till studenthälsan, Feelgood, vid Göteborgs universitet.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.