Ansökan för Eutopia Undergraduate Research Support Scheme är nu öppen

Den 21 januari öppnades ansökan till Eutopias forskningsstöd för studenter på kandidatnivå. Den student som vill genomföra ett internationellt forskningsprojekt kan söka till Eutopia Undergraduate Research Support Scheme, EURSS, fram till den 28 februari.

Spionen har tidigare skrivit om projektet Eutopia, som startades i december 2019 efter att EU-kommissionen året dessförinnan utlyst medel för att skapa fördjupade och strategiska samarbeten mellan olika lärosäten i Europa. Göteborgs universitet bildade Eutopia tillsammans med fem andra lärosäten i Europa. Det var det första nätverk som fick medel i syfte att rusta upp Europas unga till att kunna anta framtidens utmaningar. De fem andra lärosätena ligger i Barcelona i Spanien, Ljubljana i Slovenien, Warwick i England, Paris i Frankrike och Bryssel i Belgien.

EURSS är en möjlighet för studenter att driva sina egna internationella forskningsprojekt. För att bli berättigad forskningsstödet som Eutopia tillhandahåller, behöver man först hitta en handledare på sitt ursprungliga universitet som stöttar studentens projektidé. Därefter behöver studenten, tillsammans med sin första handledare, hitta en andra handledare från ett annat Eutopia-universitet. En del av forskningsprojektet måste genomföras i det landets universitet som studentens andra handledare hör till. 

EURSS-stödet bidrar till levnadskostnader och andra utgifter under projektets gång, bland annat resor, boende och eventuell barnomsorg. Man kan ansöka om upp till 1 500 euro. Den som ansöker kan komma att behöva ett större stöd för att projektet ska kunna genomföras, men man måste rättfärdiga anledningen till ett ökat stöd i sin ansökan. 

Innan man ansöker om stödet bör man tillsammans med sin första handledare diskuterat projektet i sin helhet, datum för när det ska genomföras, kostnader och etiska beaktanden.

Deadline för årets ansökan är den 28 februari.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.