Magnus Machale-Gunnarsson. Foto: Privat.

Ny topplista rankar världens mest internationella universitet

Times Higher Education, THE, släppte igår sin ranking över världens mest internationella universitet. Listan har sammanställts bland annat utifrån universitetens individuella rankningar. 193 universitet har kvalificerats in i rankingen, bland dem flera svenska, men inte Göteborgs universitet.

Igår släppte Times Higher Education, THE, en topplista som rankar världens mest internationella universitet. De universitet som kvalificerats in i listan har, enligt THE, en stor andel internationella studenter och personal, samförfattade forskningsartiklar och ett starkt globalt anseende.

I rankningen listas några svenska universitet, som Karolinska institutet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Göteborgs universitet lyckades inte kvalificera sig in på listan detta år.

Enligt Magnus Machale-Gunnarsson, utredare vid planerings- och uppföljningssektionen, kan en del indikatorer vara problematiska.
– Indikatorerna de har använt är inte dåliga, men ett problem när det gäller andel internationella studenter och personal är att de går på medborgarskap. Det finns de vid GU som redan har sin akademiska bakgrund från andra länder och sedan kommer hit för att forska eller studera. De kanske har varit här väldigt länge och hunnit få sitt medborgarskap. Detta räknas inte in i resultatet, säger Magnus Machale-Gunnarsson.

THE skickade ut en enkätundersökning till världens ledande akademiker för att få svar på vilka universitet som har bäst anseende inom lärande och forskning. Det var endast de institutioner som fick över 100 röster blev berättigade en chans att hamna på listan. Även denna komponent är problematisk.
– Denna mätning kan vara svår, för vem vet egentligen vilket universitet som är bäst när det finns så många. Dessa universitet har också väldigt breda ämnesområden. Någon kanske forskar inom, till exempel, tre olika cancertyper och vet vilket lärosäte som är bäst inom den forskningen, men vet inte mycket mer än det. Man behöver komma ihåg universitetets namn och ha gott om vänner inom akademivärlden. Kvaliteten på enkäten är oviss, säger Magnus Machale-Gunnarsson.

Mätningar av svenska lärosäten har gjorts tidigare, bland annat inom SLUG-samarbetet, där Stockholms universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet arbetar för att förbättra samtliga verksamheter, bland annat inom internationalisering. Vision 2021-2030: Ett universitet för världen, uttrycker Göteborgs universitets strävan mot att bli ett internationellt lärosäte.
– I dessa mätningar ligger GU lite lägre, men det är därför GU arbetar mycket med internationalisering. Vi arbetar redan med att öka antalet utbytesstudenter och internationell personal på vårt lärosäte, även antalet freemovers och internationella doktorander, säger Magnus Machale-Gunnarsson.

De fem mest internationella universiteten enligt listan är University of Hong Kong, ETH Zurich, École polytechnique fédérale de Lausanne, The Hong Kong University of Science and Technology och universitetet i Oxford.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.