Göteborgs universitet mätningar visar ny topp av coronavirus i avloppsvatten

Enligt nya mätningar utförda av forskare vid Göteborgs universitet, har halten av coronavirus i stadens avloppsvatten stigit ytterligare på en vecka. Mätningen har genomförts löpande sedan februari 2020. Nu visar forskarna upp kurvan över utvecklingen för första gången under pandemin.

En forskargrupp vid Göteborgs universitet har sedan februari 2020 mätt halterna av coronaviruset i Göteborgs avloppsvatten. De rapporterar löpande sina resultat till både vårdgivare och och smittskydd i Västra Götalandsregionen. 

Forskargruppen är under ledning av Heléne Norder, adjungerad forskare i mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, och utför själv beräkningarna. Testverksamheten består av Hao Wang, Timur Tunovic, Marianela Patzi Churqui, och tidigare även Fredy Saguti. En annan nyckelperson i gruppen är Kristina Nyström, docent i medicinsk mikrobiologi.

Tidigare under pandemin har ökad virusförekomst i avloppsvattnet samt ökad sjukdomsförekomst i samhället kunnat förutsäga belastningstoppar i vården. Efter att Folkhälsomyndigheten den 29 september förra året tog bort föreskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter, sågs inga höjda virusnivåer vid mätningarna.. 

Den senaste veckan har dock visat på ytterligare ökning av virus i avloppsvattnet. Toppnoteringen bygger på prover som blev tagna under 10-16 januari. De nya mätningarna visar tydligt hur hög den nuvarande nivån är jämfört med de tidigare pandemivågorna.
– Det är svårt att förstå situationen när vi säger att det är si eller så många gånger högre än tidigare, men kurvan visar tydligt hur det har utvecklats och hur utbredd smittan är. Vi behöver visa hur illa det ser ut just nu, det här kanske kan få folk som inte är smittade att inse allvaret och ta på sig munskydd någon gång då och då, säger Heléne Norder i en intervju på GU:s hemsida.

Bland de virustyper som hittades i proverna är omikronvarianten den dominerande, men även deltavarianten hänger kvar och ligger på cirka en procent.

Heléne Norden betonar att mätningarna av avloppsvatten blir ännu viktigare om graden av testning för covid-19 förändras.
– När vi ska minska testningen så är det ju i avloppsvattnet vi ser om smittan och spridningen minskar eller inte i Göteborg, säger Heléne Norden i artikeln.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.