Sista anmälningsdagen till vårens dubbla högskoleprov

Idag är sista dagen anmäla sig till vårens högskoleprov. De anmälda kommer att fördelas på två olika tillfällen, ett den 12 mars och det andra den 7 maj. De dubbla provtillfällena ska ge tillräckliga förutsättningar för att proven ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

Anmälan är gemensam till vårens dubbla högskoleprov och deltagare får i samband med sin anmälan inte välja provtillfälle. Det kommer inte heller vara möjligt att byta provort eller datum. Detta för att deltagare kommer fördelas jämnt över de två olika provtillfällena för att provet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.
– Vi hade dubbla provtillfällen förra våren också, då man tog höjd för att vara på den säkra sidan. Man vill se till att det inte blir för många i de lokaler som proven genomförs i, säger Åke Lernefalk, pressansvarig vid Universitets- och högskolerådet, UHR.

 

Åke Lernefalk. Foto: Björn Dalin. 

Nytt för i år är att alla deltagare ska fylla minst 18 år under 2022, eller att den har börjat gymnasiet före 16 års ålder och går sitt andra läsår.
– Regeringen tog ett beslut 2018 om att ändra åldersgränsen, så det har inte med pandemin att göra, säger Åke Lernefalk.

Det kommer finnas förhållningsregler i provlokalerna, bland annat att man ska hålla minst två meters avstånd och det kommer finnas handsprit på plats.
– Man kommer ha särskilda rutiner vid ingångarna för in- och utpassering för att se till att det inte blir någon köbildning, sen kommer det ju finnas handsprit och även lite anvisningar så att deltagarna vet vad som gäller, säger Åke Lernefalk.

Under våren är det många som anmäler sig till högskoleprovet för att kunna komma in på de utbildningar som startar på hösten.
– Det brukar bli ungefär 60-70 tusen deltagare för vårens högskoleprov, och det ser ut att landa någonstans där även i år, säger Åke Lernefalk.

Anmälan är öppen fram till klockan 24 i natt. Anmälningsavgiften är 450 kronor.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.