Regeringen föreslår ett fortsatt slopat fribelopp

Den första januari infördes fribeloppet för studerande igen. Till följd av en ökad smitta av covid-19 i landet samt nya restriktioner, har regeringen lämnat förslag om att fribeloppet ska slopas under första halvåret av 2022.

Fribeloppet slopades under pandemin 2020 och 2021 för alla som studerar med studiemedel för att uppmuntra studenter att jobba extra inom exempelvis vården eller andra samhällskritiska yrken. Det slopades även för att underlätta för de som blev arbetslösa och istället valde att börja studera.

Den första januari infördes fribeloppet igen då det var en tillfällig ändring under pandemin, och smittan minskade under hösten. Efter julhelgen ökade smittan igen på kort tid och regeringen kom ut med nya åtgärder för att undvika en fortsatt ökning av coronafall.

Till följd av en ökad smitta har regeringen kommit med förslag att förlänga det slopade fribeloppet till och med den 30 juni 2022. Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta, speciellt för att gå in och avlasta i vården.

Ett slopat fribelopp är än så länge endast ett förslag från regeringen och kommer överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.