Delvis distansundervisning kan införas vid lärosäten

Smittspridningen i landet ökar kraftigt efter julhelgen. Under en pressträff som hölls idag meddelade regeringen att nya restriktioner kommer införas den 12 januari. Från och med onsdag gäller bland annat att universitet och högskolor kan införa delvis distansundervisning för att undvika smitta.

Idag hölls en pressträff med statsministern för att meddela om införandet av nya pandemiåtgärder. På onsdag, 12 januari, börjar nya restriktioner att gälla för att bland annat minska belastningen på hälso- och sjukvården. De nya åtgärderna berör först och främst restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vårterminen startar nästa vecka och då kommer rekommendationen gällande delvis distansundervisning vid universitet och högskolor ha införts samt har utvecklats för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte ses som en heltidsåtgärd. Praktiska moment som examinationer, samt övrig vuxenutbildning, ska fortsätta genomföras med smittskyddsåtgärder på plats, och att examinationer ges vid fler tillfällen för att minska trängsel i salarna.

Tidigare under pandemin var distansundervisning den huvudsakliga undersvisningsformen vid Göteborgs universitet. Under höstterminen 2021 verkställdes en plan för återgång till en huvudsakligen campusbaserad verksamhet och studenterna började återvända till lärosätet. Innan julhelgen kom nya pandemiåtgärder från regeringen för att minska smittspridningen. Då meddelades det att lärosäten skulle fortsätta undervisa på plats, men att distansundervisning kunde insättas som smittskyddsverktyg om undervisningens kvalitet kunde behållas.

Göteborgs universitet uppmanar samtliga studenter och medarbetare att ta emot de erbjudanden om vaccination de får. Den 22 januari har cirka 140 vaccinatörer i Västra Götaland öppet för drop-in, där man kan ta första, andra, eller tredje dosen. För att ta den tredje sprutan måste det ha gått sex månader sedan den andra dosen togs.

Fortsatt gäller det för alla studenter och medarbetare att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.