Foto: Pexels/CC00.

Nya skrivsalar för salstentamen vid Guldhedstorget

På måndag, den 10 januari, öppnar två nya skrivsalar för salstentamen på Reutersgatan 2c, nära Guldhedstorget, med Wavrinskys plats som närmaste hållplats.

Den 10 januari öppnar två nya skrivsalar för salstentamen på Reutersgatan 2c. Då finns Göteborgs universitets gemensamma skrivsalar på tre olika adresser. Första ligger på Viktoriagatan 30, andra på Karl Gustavsgatan 29, vilket är samma byggnad som första men med annan ingång, och nu även på Reutersgatan 2c.

Studenter med anpassade tentamina kan skriva på samtliga skrivsalar. Studenten går in genom ordinarie entré men hänvisas sedan till en annan sektion i skrivsalen. På Viktoriagatan och Karl Gustavsgatan hänvisas studenten till sektion fyra och på Reutersgatan till sektion åtta.

Information om hur man tar sig till de olika skrivsalarna finns på studentportalen. Där finns även information om hur en salstentamina går till.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.