Foto: Samuel Petersson

Minskad konkurrens om högskoleplatser för vårens utbildningar

Konkurrensen om högskoleplatser för våren har minskat jämfört med vårterminen 2021, visar antagningsstatistiken enligt Universitets- och högskolerådet, UHR. Det kan bland annat bero på att färre äldre söker och att antalet utbildningar ökar. Totalt 183 215 sökande har antagits till högskoleutbildningar våren 2022, vilket är en minskning med cirka två procent.

Totalt 269 200 personer har sökt en eller flera utbildningar på högskolenivå vid första urvalet, vilket är en minskning med sju procent jämfört med vårterminen 2021. Enligt UHR:s antagningsstatistik visar att trots det är färre antagna totalt för vårens utbildningar, så har en högre andel behöriga sökande fått erbjudande om en högskoleplats till våren.

En anledning till en minskad konkurrens är bland annat att det är allt färre äldre sökande inför vårterminen. Det är lika många unga sökande, 19 år eller yngre, men i gruppen 20-24 år har det minskat med tre procent jämfört med våren 2021, medan det är nio procent färre sökande i gruppen 25 år eller äldre. Enligt UHR har den tidigare kraftiga ökningen av sökande och antagna under pandemin nu vänt till en minskning inför kommande vårtermin.

En annan anledning till den minskade konkurrensen är att antalet utbildningar har ökat med 1,4 procent. Våren 2021 fanns 15 480 utbildningar, och till våren finns det 15 690 utbildningar. En dryg procent av denna ökning består av kurser, och programmen ökar med fyra procent.

Fler behöriga sökande har sökt till vårens vårdutbildningar. Läkarutbildningarna får 16 procent fler behöriga sökande och sjuksköterskeutbildningar får ett ökat intresse med nio procent. Däremot är det färre behöriga sökande till vårens lärarutbildningar, socionomutbildningar och civilingenjörsutbildningar.

Antalet antagna till vårens socionomutbildningar har ökat med en procent, medan antalet antagna till läkarutbildning har ökat med sju procent.

Göteborgs universitet fick in totalt 34 233 sökande till vårterminens utbildningar, vilket är en ökning med drygt 0,7 procent jämfört med förra våren. Antalet antagna till vårterminen är totalt 14 548, vilket är en minskning med cirka sex procent.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.