Dessa pandemiåtgärder gäller vid Göteborgs universitet

I förra veckan kom regeringens besked om nya restriktioner till följd av den ökade smittspridningen av covid-19 i Sverige. Ett rektorsbeslut togs därefter angående nya pandemiåtgärder som nu kommer gälla vid Göteborgs universitet.

Den 21 december kom regeringens nya beslut om nya restriktioner som började gälla den 23 december. Till följd av de nya restriktionerna fattades ett rektorsbeslut om vilka pandemiåtgärder som kommer gälla vid Göteborgs universitet. Beslutet togs i samråd med ledningsrådet som består av universitetsledningen, dekaner, överbibliotekarie och studentrepresentanter.

Undervisning ska i huvudregel ske på plats och smittskyddsåtgärder ska vidtas för att undvika smittspridning vid lärosätet. Examinationer, disputationer och obligatoriska moment ska genomföras i enlighet med gällande kursplan och i den gemensamma skrivsalen ska särskilda smittskyddsåtgärder tillämpas, bland annat om rätt avstånd.

Distansundervisning kan användas som ett smittskyddsverktyg om undervisningens kvalitet kan behållas. Utbildningsansvarig för en kurs kan avgöra om en hybridform av undervisningen kan tillämpas för att underlätta för studenter med symtom att kunna fortsätta följa sin undervisning.

Regeringen vill att alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån, vilket gäller särskilt för statligt anställda. Göteborgs universitets stegvisa återgång till en i huvudsak campusbaserad verksamhet har därför pausats tillfälligt. Alla medarbetare vid lärosätet som kan ska arbeta hemifrån, vilket gäller i första hand till och med 31 januari 2022, men kan komma att ändras om smittspridningen fortsätter öka.

Universitetet uppmanar alla medarbetare och studenter att vaccinera sig så fort de kan. För medarbetare är detta möjligt att göra på arbetstid.

Samtliga medarbetare och studenter ska stanna hemma vid symtom, och lärosätet uppmanar alla att hålla avstånd för att undvika trängsel. Detta gäller särskilt ovaccinerade.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.