Karin Bylund och Ellinor Axelsson. Foto: Hugo Gustafsson.

Unga hållbarhetstalanger uppmärksammas i Aktuell Hållbarhets lista “33 under 33”

Tidningen Aktuell Hållbarhet har listat Sveriges främsta unga hållbarhetstalanger för året. På listan finns bland andra Ellinor Axelsson, student vid Chalmers entreprenörsskola och Karin Bylund, projektledare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling samt för hållbarhetsveckan Act Sustainable.

Aktuell Hållbarhet utser varje år 33 personer som arbetar aktivt för och formar framtidens hållbarhetsarbete. Bland talangerna hittar man bland annat idealister, aktivister, jurister, kommunikatörer, entreprenörer och mycket annat. Alla som hamnar i listan är 33 år eller yngre.

En av talangerna som hamnat på listan är Ellinor Axelsson, student vid Chalmers entreprenörsskola. För henne betyder placeringen mycket.
– Förutom att få möjligheten att sällskapa de andra otroligt grymma 32 personerna, så känns det peppigt och uppmuntrande. Jag får känslan av att det jag gör verkligen gör skillnad, och att jag uppmuntras till att fortsätta. Det är riktigt coolt, säger Ellinor Axelsson.

Trots sin unga ålder har hon hunnit med mycket, speciellt inom hennes arbete inom hållbarhetsfrågor, vilket kan ha bidragit till hennes placering på listan.
– Även fast jag bara är 24 och inte har tagit min masterexamen än, har jag redan titlar som styrelseledamot, rådgivare, chef, föreläsare, konsult och hållbarhetsansvarig i mitt CV. Jag tycker det visar på att man som "bara" student kan otroligt mycket och att det verkligen går att samla på sig hållbarhetsrelaterad erfarenhet redan i ung ålder. Du måste inte vänta på en examen för att sätta igång, säger Ellinor Axelsson.

Ellinor anser att Chalmers och Göteborgs universitet kan vara en förebild och arbeta på en hög nivå för att implementera hållbarhet i utbildningen, för att studenter på så sätt lättare ska kunna ta med sig hållbarhetstänket ut i arbetslivet.
– Jag tror det är jätteviktigt att både GU och Chalmers sätter ribban riktigt högt. Eftersom studenter spenderar väldigt stora delar av sitt liv i en skolmiljö, tar man såklart med sig vanor och rutiner som man hade i skolan ut i arbetslivet. Är man därför redan van vid att ha ett helhetsperspektiv på hållbarhets och integrera hållbarhetsaspekter i alla ens uppgifter, blir det desto enklare att implementera i alla fall delar av de vanorna när man är ute i "det riktiga livet" och jobbar, säger Ellinor Axelsson.

Just nu arbetar Ellinor med Sustainergies på OKQ8 som hållbarhetskonsult tillsammans med svenska hållbarhetschefen Marina Edge, där de arbetar fram hållbarhetskrav för företagets produkter.
– Dessutom arbetar jag som talarcoach på TEDxGöteborg, där jag coachar en otroligt hållbarhetskunnig person inför ett TEDxTalk senare i vår. Jag lär mig jättemycket genom det arbetet. Sen ska jag såklart ta min masterexamen till våren. Jag går mastern Entrepreneurship and Business Design på Chalmers School of Entrepreneurship, vilket innebär att jag just nu håller på att starta upp ett eget företag, säger Ellinor Axelsson.

Den andra talangen på listan är Karin Bylund. Hon är projektledare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, där hon bland annat även är projektledare för hållbarhetsveckan Act Sustainable som nyss ägde rum.
– Det känns ärofyllt att få finnas på listan med så här många andra stjärnor. Det känns fint att bli uppmärksammad för sitt arbete, säger Karin Bylund.

En anledning till hennes placering i Aktuell Hållbarhets lista är hennes långvariga engagemang.
– Jag har arbetat med frågorna i flera år och vad jag kan utläsa av listan är vi väldigt få från akademin. Akademin har en viktig roll i omställningen och jag hoppas att mitt arbete inom det området har gjort att jag hamnat på listan, säger Karin Bylund.

En annan bidragande faktor till hennes placering är bland annat forskningskommunikationen som finns vid Chalmers och Göteborgs universitet, och anser att vi alla bör bli factivister.
– Jag tror det handlar mycket om forskningskommunikation och nyttiggörande av den kunskapen som finns på våra två lärosäten. Det skulle jag också säga är en avgörande fråga för att vi ska nå ett hållbart samhälle i slutändan. Vi måste alla bli factivister, det vill säga aktivister på vetenskaplig grund och jag jobbar aktivt med att skapa den typen av forum. Jag hoppas att det kan vara en katalysator för många andras engagemang och förändringsarbete, säger Karin Bylund.

Enligt Karin finns det mycket lärosätena kan göra för att stödja och uppmuntra sina studenter till att engagera sig mer i hållbarhetsfrågor, exempelvis genom ekonomiskt stöd till bland annat COP-mötet.
– Framförallt tycker jag det är viktigt att vi tillhandahåller rätt förutsättningar för våra studenter att faktiskt kunna kanalisera sitt engagemang och för att kunna lära sig mer. När det kommer just till COP-mötena finns det ju helt andra förutsättningar för medarbetare att delta rent ekonomiskt och det är något vi behöver ändra på. Att se till att det finns finansiering och en infrastruktur för studenter att medverka på, inte bara COP, men andra möten och högnivåforum är också en viktigt signal till våra studenter att vi tycker det är både viktigt och värdefullt att de får möjligheten att åka. Att delta på den typen av forum och möten är inte bara en stor möjlighet att lära sig mer men det handlar också om att kunna nätverka eller fördjupa sin kunskap inom redan existerande kompetensområden, säger Karin Bylund.

Nästa år innebär spännande arbete och event för GMV och Karin Bylund. Bland annat hon just nu med temat inför Act Sustainable 2022.
– Det finns så mycket som händer nästa år, COP15 i Kina, Stockholm +50 och att vi är halvvägs till 2030 så det finns många spännande saker att dra inspiration från. Inte minst är det ju val i Sverige också.  Utöver detta ser jag också fram emot att välkomna vår nya studentmedarbetare som ska börja i januari som ska arbeta tillsammans med mig för att stärka studentengagemanget i Göteborg, säger Karin Bylund.

 

Hela Aktuell Hållbarhets lista "33 under 33" hittar du här

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.