Foto: Pexels/CC00.

Studentmentorer hjälper studenter strukturera sina studier

Just nu söker Göteborgs universitet mentorer till de studenter som är i behov av pedagogiskt stöd. En student som blir mentor får stöd och vägledning i extrajobbet samt ersättning för uppdraget.

Rollen som mentor för en student i behov av pedagogiskt stöd innebär att man finns till som hjälp med att förtydliga vad som behövs för att studenternas specifika studiesituation ska fungera.

Som mentor träffar man en student en gång i veckan för att hjälpa dem med deras studier. Hjälpen kan ges genom att bland annat konkretisera vissa uppgifter och moment samt sortera och prioritera det som är viktigt. Man kan vara mentor för flera studenter samtidigt men alla träffar sker enskilt.

När uppdraget som mentor börjar får man en introduktion av universitetets mentorskoordinatorer och stöd genom personlig handledning under tiden som  uppdraget pågår. Varje månad blir man inbjuden till fortbildningar, föreläsningar och seminarier för att utveckla sitt mentorskap.

Vid ett senare avslutat mentorsuppdrag får man ett intyg på att man utfört uppdraget vid Göteborgs universitet som man kan ha med sig inför sitt framtida arbetsliv.

Göteborgs universitets erfarenhet av mentorskap är att det är ett bra och framgångsrikt sätt att ge stöd och att deras studenter får bättre förutsättningar att klara sina studier.

Vill du bli mentor? Läs mer på GU:s studentportal.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.