Göteborgs universitet deltog under MR-dagarna

Den 6-7 december deltog Göteborgs universitet vid Mänskliga Rättighetsdagarna som i år arrangerades i Göteborg. Flertalet professorer och forskare deltog i diverse seminarium, bland annat där det diskuterades kring hur universiteten kan agera och använda vetenskap för att värna om mänskliga rättigheter.

MR-dagarna är en konferens som arrangeras årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i både Sverige och internationellt. Det är ett samarbetsprojekt mellan bland annat Amnesty, Fonden för mänskliga rättigheter, Svenska kyrkan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Ett av seminarierna som ägde rum handlade om visselblåsare och den nya lagstiftningen som gör myndigheter och företag skyldiga att inrätta en visselblåsarfunktion, där bland annat Joakim Berndtsson, forskare vid Göteborgs universitet modererade samtalet. Det diskuterades huruvida lagstiftningen kommer ge önskat resultat och vad man kan göra på en arbetsplats där visselblåsning inte behövs.

Benedict Singleton, forskare vid Göteborgs universitet, medverkade i ett samtal kring hur man gör för att klimatomställningen ska bli mer demokratisk. Det diskuterades även om behovet av ett offentligt deltagande i planeringen av klimatomställningen.

Nättidningen Nyheter Idag har riktat kritik mot Göteborgs universitets roll som medarrangör till MR-dagarna. Ett panelsamtal ägde rum där panelsamtalet diskuterade kritiken. De diskuterades och uppmärksammades även påståendet “enligt forskare” och hur det kan göra forskare och vetenskaplig kunskap till brickor i politiska spel. Här medverkade bland annat Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Modererade gjorde Urban Strandberg, docent i statsvetenskap och studierektor för Centrum för Europastudier vid Göteborgs universitet.

 

Läs mer om MR-dagarna och de olika programpunkterna här.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.