Såhär påverkar nya statsbudgeten studenterna

Nyligen antogs en ny statsbudget för året 2022, som kommer att innebära vissa förändringar för även studentbudgeten. Vi har pratat med Oskar M Wiik, vice ordförande vid Sveriges förenade studentkårer, om SFS åsikter och tankar, bland annat om arbetsmiljö, studentbostäder och studiemedlet.

Magdalena Andersson från Socialdemokraterna (S) valdes för cirka veckan sedan till ny statsminister. Då skulle det ännu en gång bli en regering styrd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet (MP). MP lämnade dock regeringen när Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas gemensamma budget för 2022 röstades fram. Den nya statsbudgeten innebär ändringar i hur resurser kommer distribueras och användas. Spionen har pratat med Sveriges förenade studentkårer, SFS, om hur budgeten kommer påverka studenterna.

I den nya budgeten beslutas det bland annat att anslagen för byggsubventioner och energieffektiviseringar avskaffas. Detta beslut innebär att det investeringsstöd som kunnat nyttjas för att bygga hyresrätter för lägre hyreskostnader för studenter kommer upphävas.
– Studenter i Sverige lever idag med en ansträngd plånbok på många studieorter. Det är därför vitalt att vi hittar nationella lösningar för att hålla nere boendekostnader och, eller ger studenterna utökade resurser för fokus ska kunna hållas på studierna och att studiemedlet ska kunna finansiera studierna. Det har byggts alldeles för få bostäder under alldeles för lång tid och med tanke på kostnaderna för nyproduktion kommer detta att slå hårt mot framtida studenter, säger Oskar M Wiik, viceordförande vid SFS.

Budgeten innehåller en ökning av 60 miljoner kronor till arbetsmiljöfrågor. 50 miljoner av ökningen är planerad att gå till att öka antalet arbetsplatsinspektioner. Resterande tio miljoner kommer gå till Myndigheten för arbetsmiljökunskap, för att skapa kunskapssammanställningar från bland annat vårdpersonal och andra löntagares arbetsmiljö hemifrån och vilka konsekvenser pandemin fört med sig.

Det är oklart hur mycket av pengarna kommer gå till högskolesektorn. SFS har efterfrågat ett ökat stöd till Sveriges lärosätens arbetsmiljöarbete då det saknas verktyg för förbättringar.
– Det är just nu oklart hur stor del av de resurserna som kommer att gå till högskolesektorn. Sveriges universitet och högskolor menar att de idag saknar kunskap och verktyg för att förbättra studiemiljön och vi kommer fortsatt att driva för riktade stödåtgärder gentemot lärosätena, säger Oskar M Wiik.

Regeringen meddelade tidigare i år att räntan på studiemedlet kommer höjas med en halv procentenhet år 2023. Många ställer sig negativt till höjningen av räntan och studentorganisationer kritiserar förslaget. Förslaget är under utredning som ska vara klar i april nästa år, och beslutet avgörs inte av den nya budgeten. Dock innehåller budgeten prognoser för 2023 och 2024, där räntehöjningen inte nämns.
– För SFS känns det märkligt men då förslaget just nu är under utredning skulle det möjligtvis komma att prognostiseras för i vårändringsbudgeten när utredningen är klar. Som många andra parter välkomnar SFS förslaget om omställningsstudiestödet för vidareutbildning senare i livet - men förslaget ska inte genomföras på bekostnad av andra studenter, säger Oskar M Wiik.

Enligt SFS hade många saker och beslut inom budgeten kunnat vara bättre.
– Vi ser självklart fortsatt ett behov av en utökad finansiering av studentkårernas verksamhet, ett tydligare fokus på arbets- och studiemiljön bland lärosätena, en jämnare fördelning av lån och bidrag på studiemedlet och en ny finansieringsmodell för högskolan, säger Oskar M Wiik.

Vissa av regeringens satsningar kommer fortsätta gälla, det gäller bland annat på tillgänglighet och särskilt pedagogiskt stöd, VFU och studenthälsan.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.