Foto: Pexels/CC00.

Studenternas roll och åsikter stärktes vid ESU:s senaste möte

Under förra veckan deltog Sveriges förenade studentkårers, SFS, internationella kommitté vid European Students unions, ESU, Board Meeting 81. Här samlades Europas studentkårer och diskuterade bland annat om diskriminering mot funktionsvarierade studenter, kvalitet i högre utbildning samt representation och förmedling av studenternas åsikter i frågor som berör studenterna.

European Students union är en paraplyorganisation för 45 National Unions of Students, och inkluderar 40 olika länder. ESU:s övergripliga mål är att representera och främja frågor som studenter driver, bland annat om utbildning, det sociala, ekonomi och kultur.

ESU verkar bland annat genom Europarådet, Bologna Follow Up Group, EU och Unesco. Genom ESU för SFS fram sina åsikter på den europeiska nivån för att på så sätt ge Sveriges studenter en röst.

Sveriges Förenade studentkårers, SFS, internationella kommitté deltog vid förra veckans styrelsemöte. SFS internationella kommitté består av fyra personer, Moa Johansson, Henrietta Berner, Ismail Bazine och SFS ordförande, Linn Svärd.

Under mötet välkomnades Meginfelag Føroyskra Student, som är Färöarnas motsvarighet till SFS. Kåren grundades 1962 och inträdet i ESU är också en del av deras mål att etablera starka internationella förbindelser.

Vid mötet reviderades ESU:s åsiktsdokument som antagits av medlemmarna, det dokument som deras arbete utgår från. Dokumentet behandlar kvalitet i högre utbildning samt kvalitetssäkring- och arbete kan ske på flera olika nivåer. Gemensamt för de europeiska, nationella och lokala nivåerna är att utgår från dokumentet i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nytt för detta styrelsemöte var ett åsiktsprogram för ESU:s inställning till diskriminering mot funktionsvarierade studenter. Syftet med detta program är att öka medvetenheten kring diverse svårigheter studenter kan möta i sina studier. Programmet ligger i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som bland annat Sverige antog år 2009.

SFS är positiva till framtagandet av åsiktsprogramet. I enlighet med SFS verksamhetsplan för 2021 och 2022 kommer organisationen verka på nationell nivå för vidare utveckling av pedagogiska stödåtgärder med syftet att öka tillgången till högre utbildning i landet.

SFS prioriterar såväl nationellt som internationellt frågor om studenternas psykiska hälsa, arbetsmiljö, högkvalitativ utbildning och akademisk frihet. Under mötet märktes olikheterna mellan länderna och SFS anser att det är viktigt att verka som både förebild och resurs för andra länder inom de högskolepolitiska frågorna.

 

Läs mer om SFS deltagande vid mötet och beslut som togs här

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.