Studentmedarbetarna Linn Gustavsson, William Csergö och Sara Löwgren. Foto: Privat.

Studentmedarbetarna handleder studenter i deras skrivande

Igår rapporterade Spionen om konferensen som i slutet av förra veckan arrangerades av enheten för akademiskt språk, ASK. Där lyftes varför just läsandet är viktigt och hur studenter kan stöttas i sina studier. På temat studenters läsande och skrivande har vi pratat med ASK:s studentmedarbetare om deras arbete i att stötta andra studenter.

I gårdagens artikel beskrev Ann-Marie Eriksson, föreståndare vid enheten för akademiskt språk, ASK, hur viktigt det är att aktualisera läsandet och hur man på ett bättre sätt kan stötta studenter i både deras läsande och skrivande. Något som togs upp i panelsamtalen, under konferensen som hölls i slutet av förra veckan, var just läsandet av den egna texten, till exempel en tentamen. Om en student vill ha hjälp med sin inlämningsuppgift erbjuder ASK resurser, bland annat genom att möjliggöra att andra studentmedarbetare handleda andra studenter i sitt arbete.

Studentmedarbetarna vid ASK består av tre studenter. Sara Löwgren, humanekolog och studerar sista året på masterprogrammet i globala studier, William Csergö som läser till en master i litteraturvetenskap och Linn Gustavsson som tidigare har en masterexamen i kulturvetenskap och läser just nu tyska.
– Vi har jobbat som studentmedarbetare sedan januari respektive augusti i år. Alla hade tidigare erfarenhet av att arbeta med handledning och/eller skrivande och sökte därför tjänsterna när de utlystes, säger studenterna.

I deras arbetsuppgifter ingår bland annat enskilda handledningar där man diskuterar hur studenten kan komma vidare i sitt arbete.
– Framförallt möter vi andra studenter i enskilda handledningar, där vi läser deras texter i förväg och sedan diskuterar dem gemensamt. Fokus är att samtala om hur studenten själv kan utveckla sitt akademiska skrivande, snarare än till exempel korrekturläsning, säger studenterna.

De hjälper studenter med bland annat hur man hittar sin skrivprocess, med strukturer och mer.
– Handledning sker både på svenska och engelska. Sedan fortbildar vi oss kontinuerligt i handledning och akademiskt skrivande, säger studenterna.

Studentmedarbetarna ordnar aktiviteter som är öppna för alla studenter vid Göteborgs universitet, bland annat skrivkaféer. Här kan man bolla idéer och skriva tillsammans med andra studenter.
– Skrivkaféerna är tänkta som en drop-in där man kan sitta och skriva med oss eller bara komma förbi med frågor om aktuella uppgifter eller mer allmänna funderingar. Målet är att ha ett skrivkafé en gång i månaden, säger studenterna. 

Eftersom studentmedarbetarna själva studerar vid universitetet delar de erfarenheter med studenterna de handleder.
– Vi bidrar också med en bredd i ämneskunskap och ett studentperspektiv till ASK, säger studenterna.

Mer information om studenthandledning finns på ASK:s sida som du når via studentportalen.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.