Ann-Marie Eriksson, föreståndare vid enheten för akademiskt språk Foto: Privat.

“Läsandet har ställts i skymundan alldeles för länge”

I slutet av förra veckan höll studie- och språkverkstäder vid landets lärosäten sin årliga konferens vid Göteborgs universitet. Fokus i år var på hur man kan stötta studenter i deras läsande. Spionen har pratat med Ann-Marie Eriksson, föreståndare vid enheten för akademiskt språk, ASK, om konferensens tema och varför just läsandet är så viktigt.

Den 18-19 november bjöd ASK in liknande verksamheter vid andra lärosäten till en konferens på Pedagogen vid Göteborgs universitet.
– Konferensen ska bidra med att läsandet kan bli mer aktualiserat och att vi pratar mer om ämnet med våra studenter, för att de ska kunna läsa sin kurslitteratur på ett mer strukturerat sätt. Men det finns också ett annat slags läsande som också är väldigt viktigt för studenterna som vi tog upp under panelsamtalet, det handlar om läsande av den egna texten som man ska lämna in, exempelvis en tenta. Då är det viktigt att kunna läsa den på ett bra och strukturerat sätt, säger Ann-Marie Eriksson.

Årets tema var “läsande som grund för skrivande och kunskapsutveckling”. ASK ville lyfta just läsandet då det har ställts i skymundan alldeles för länge.
– Vi pratar inte riktigt om hur man ska klara läsningen av kurslitteraturen, och hur man ska läsa den för att formulera något eget och kunna föra en argumentation. Samt på vilket sätt läsandet hänger ihop med att studera och att utveckla sin kunskap. Därför ville vi lyfta just läsandet kopplat till kunskapsutvecklingen, säger Ann-Marie Eriksson.

Konferensen var upplagd som en resa. Ett hundratal deltagare från bland annat Lund och Umeå var på plats och flera deltog även digitalt. Under torsdagen hölls det en lång rad föreläsningar och panelsamtal.
– Vi började resan med att en av ledamöterna i Svenska akademien, Ellen Mattsson, talade om skönlitteratur och läsande. Därefter hade vi en föreläsning som handlade om läsande som ett sätt att bygga kunskap om sig själv och sin omvärld, säger Ann-Marie Eriksson.

Hon fortsätter:
– Sedan hade vi med forskningsperspektivet för att få veta mer om hur man just utifrån forskning kan förstå läsande och hur det då hänger ihop med kunskapsbildning. Roger Säljö, seniorforskare, och Lennart Svensson som är professor emeritus vid Lunds universitet samtalade utifrån just forskningsperspektivet, säger Ann-Marie Eriksson.

Fredagen ägnades åt så kallade “läsretreater”. Det är en modell som ASK använder sig av för att studenter ska kunna koppla bort sig från vardagen och enbart ägna sig åt läsningen, vilket var uppskattat av deltagarna.
– Först fick man en teoretisk genomgång om vad en läsretreat är. Det handlar om att man avsätter tid för ett dedikerat läsande, då får man inte ha med sig sin telefon eller sin dator och man får inte heller skriva någonting, utan fokuset ska ligga på just läsandet. Så alla fick ett smakprov på hur det kan vara att läsa på ett strukturerat och fokuserat sätt under guidning av en retreatledare, säger Ann-Marie Eriksson.

I år var det den tionde konferensen på lika många år, men nästa år blir det uppehåll.
– Ingen har tyvärr nappat på att hålla konferensen nästa år, därför blir nästa konferens år 2023 och kommer hållas vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, säger Ann-Marie Eriksson.

Temat för den konferensen är ännu inte satt. I veckan kan du läsa mer om ASK:s studentmedarbetare som hjälper GU:s studenter med läsande och skrivande.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.