Foto: Pexels/CC00.

Första nätbaserade kursen framtagen av Sahlgrenska akademin

Spionen har tidigare rapporterat att ett antal nätbaserade kurser nu erbjuds vid Göteborgs universitet inom det så kallade Durk-projektet. Inom projektet har nu Sahlgrenska akademin lanserat sin första nätbaserade kurs, öppen för alla som är intresserad av hälsonyttan av fysisk aktivitet.

Kursen “Lifestyle Habits - an Introduction to Physical Activity and Health” är en öppen nätbaserad kurs som erbjuds vid Sahlgrenska akademin. Den består av tre moduler. Första modulen ger studenten grundläggande kunskaper om hälsonyttan av fysisk aktivitet, den andra delen behandlar beteendeförändring och den tredje och sista modulen ger kunskap om hur man kan mäta fysisk aktivitet på bästa sätt. Kursen ges på engelska och är avgiftsfri.

Den nya kursen är Sahlgrenska akademins bidrag till projektet Delningskultur för utbildning, rekrytering och kunskapsutveckling, Durk, inom Göteborgs universitet. Varje fakultet vid universitetet har fått i uppgift att ta fram varsin öppen nätbaserad kurs för att stärka universitetets relevans som samhällsaktör. Flera av dessa kurser finns nu redan på Canvas, och man behöver inget konto.
– Syftet har varit att ta fram ett koncept. Vi hade gemensamma workshops som landade i att vi medvetet valde att lägga kursen på grundläggande en nivå, med tanken att det ska vara lätt att skala upp med fler moduler. Vi har redan mycket material som vi skalat av under arbetet med kursen som kan ingå om vi senare bygger ut kursen, säger Daniel Wennerlund, projektledare för kursen på CHP, och med samordning och tekniskt stöd, i artikel på universitetets hemsida.

Kursen har tagits fram under det senaste året, av några medarbetare inom Centrum för hälsa och prestationsutveckling, CHP. Det är en universitetsgemensam centrumbildning som drivs av institutionen för kost- och idrottsvetenskap samt Sahlgrenska akademin.

Flertalet av både seniora och juniora forskare har bidragit till framtagningen av kursen. Utvecklingen av de tre olika modulerna som kursen består av, har gett doktoranderna som bidragit en möjlighet att omsätta och presentera sin kunskap.
– Jag tyckte bara det var kul att arbeta med kursmaterialet. Det är ett jätteroligt initiativ, och ett bra sätt att möjliggöra och tillgängliggöra forskning för allmänheten, säger Frida Nilsson, doktorand, i GU:s artikel.

Materialet till kursen består av kortare filmade föreläsningar samt inläsningsmaterial. De tre modulerna avslutas med självrättande testfrågor som man måste klara av för att låtas gå vidare till nästa modul.
– Kursen blir mer avancerad för varje steg. Den sista delen handlar om hur man mäter fysisk aktivitet, och ger mer att hugga tag i. Att förstå hur man bäst mäter olika former av fysisk aktivitet är i allra högsta grad är en aktuell fråga även för oss forskare. Även om vårdpersonal inte är den primära målgruppen ser vi en fördel för dem som arbetar med fysisk aktivitet på recept att förstå de möjligheter och fallgropar som mätning av fysisk aktivitet innebär, säger Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin, en av föreståndarna för Centrum för hälsa och prestationsutveckling, CHP, och ansvarig ämnesexpert för projektet Durk-levnadsvanor, i artikeln.

Hittills har Durk-projektet finansierats med medel från regeringens satsning på stärkt distansutbildning och flera öppna kurser vid högskolor och universitet. Projektet ska utvärderas vid årsskiftet och dess arbetsgrupp ska ge förslag på hur man ska fortsätta med projektet framåt.
– Med utgångspunkt i DURK:s slutrapport kommer vi under våren 2022 att ta ställning till om och hur och i vilken omfattning resurser ska avsättas för att fortsätta att utveckla och marknadsföra dessa kurser, säger Pauli Kortteinen, vicerektor för utbildning vid GU, i artikeln.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.